Idrott och hälsa 1 – svarta hatten

Vi har nu passerat 1.5 gånger i den nya reformen, där jag vet att många spottat och svurit över hur tankegångarna florerat hos regeringen när de implementerade GY11 i skolans värld. Men även, följaktligen, hur gick tankeprocessen kring framtagandet av kursplanen idrott och hälsa 1? (givetvis alla kurser och den nya skolreformen över lag) Utifrån hur vi blir granskade av skolinspektionen, som tittar på kvalitén hos alla utbildningsinstanser runt om i landet. Där återkoppling sker på det som behöver förbättras alternativ ändras utifrån våra styrdokument och lagar. Vilket är viktigt för att vår utbildningsverksamhet skall utvecklas till det bättre. Slår inte ner på att vi behöver någon som ser till att vi förbättras.

Vidare skall vi arbeta med flippat klassrum, formativ bedömning, kunskapsmätning utifrån verbala-, praktiska-, teoretiska- och auditiva examinationer av olika slag. På det krävs det att en uppdatering kring forskning sker så att din undervisning utvecklas till det bättre. Har inte kunnat ta med allt som krävs av oss pedagoger, men det är mycket.

Den frågan jag ställer mig flest gånger när denna nya reform kommit, är; Varför utvärderas inte kursplanen efter ett år?! Vi har arbetat med vår nya idrott och hälsa kurs i 1.5 år nu. Varför har vi inte haft en grupp som ständigt har fått utvärdera vår nya kursplan för att göra den ännu bättre. Skall vi fortsätta med att bedöma en mening som denna;

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

Känns i mångt och mycket, att de som skrev kursplanen, tänkte, vi skall på så liten text som möjligt, mäta så mycket som möjligt samtidigt få med så många ord vi kan komma på, som har en association till motion och rörelse. Här måste vi vakna upp anser jag, varför skall VI på golvet, utvärdera, förändra, förbättra för att fortsätta på samma sätt år ut och år in. Men skolverket i sam-klang med regeringen, tror sig kunna på ett år, inne på ett kontor, ta fram en kursplan med folk utan att utvärdera hur det går på golvet?!  Känns otroligt förlegat!! Är medveten om att det sitter individer som arbetar på golvet också, är med och påverkar, men, hur har tankarna florerat!?

En annan tanke är, varför finns det inte en mer tydlig tråd mellan grundskolan och gymnasiet? Klivet från grundskolan till gymnasiet enormt. Hur skall en elev bara på 10 veckor ledighet kunna utveckla sin förståelse från 5 till 10? För det är ungefär vad som krävs av dig som elev.

Konklusionen är att skolverket/regeringen behöver se över hur något nytt implementeras i något så viktigt som skola och utbildning. Inte stressa fram något som låg i fatet, men vi har då också få ta dess efterdyningar. Ett exempel är, hur kommer det sig med vi har nyexaminerade lärare som har svårt att få jobb? Skolorna vill ta emot dem! De har inte den tid, utbildning eller resurserna för att utbilda de ny examinerade ett år innan de får sitt lärarlegitimation.

Ja, just det, var är vårt legitimation?  Skolverket säger säkert annat, men, rsäkta min svarta hatt mina kollegor!och mitt sista uttryck. F** vad dåligt! Gör om gör rätt!

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Det dagliga arbetet. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam