Idrott och hälsa – Hälsa

Hälsa är ett stort begrepp och betyder så olika för olika personer. Dock så har vi en definition på vad själva begreppet betyder.  Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är hälsa;

“ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”.

Vi skall på flera olika sätt arbeta med att få eleverna att förstå vad hälsa är. Där finns det så många olika sätt och sammankopplingar till andra områden som får oss att, ha, känna och uppleva hälsa. Vi har för att nämna några aspekter, träning & motion, sömn, kost, självbild, relationer, m fl kopplat till vår upplevelse. Googlar du hälsa får du 38 miljoner träffar. Hur skall vi som idrottslärare arbeta med det berörda området, då det innefattar så många olika aspekter? Där finns många olika förslag, men det främsta för mig,

“ge verktyg till eleven att kunna ta hand och råda om sin egna hälsa i framtiden”

Nedan kommer lite olika utdrag från GY11, där hälsa tas upp. Det kommer att vara min tolkning i det, ni ser det kanske på något annat sätt. Skolverket har även i sin rubrik skolutveckling en underrubrik som heter Hälsa. Där den tar upp att hälsofrämjande insatser kan ha olika inriktning och olika perspektiv.
Begrepp som främja, förebygga, empowerment, coping, hälsofrämjande skolutveckling hörs i det bakgrundsbrus om begrepp och teorier som hälsoarbetet utvecklas i. Här ser jag i en kombination med den praktiska verksamheten som vi utför inom vårt ämne.

GY11 säger i syfte, mål, centralt innehåll och kunskapskraven en hel del kring hälsa. Som alltid i våra kursplaner så har vi en del valfrihet i vad vi väljer att beröra inom begreppet. Vilket jag tycker är bra. Något som vi idrottslärare väljer att fokusera ganska mycket på är kosten. Vi som är skolade från GIH börjar ofta snacka vilka vitaminer finns i vilken grönsak samt vad den har för uppgift i kroppen, vilket kanske inte är det primära vi skall lära ut. Då ser jag hellre att vi arbetar med vad som är bra kost och vad som är dålig kost som en bas, för att sedan ta oss vidare i djungeln. Dock är det viktigt att vi har den “sanna” bilden. Med det menar jag, inte det som står på alla kvällstidningar, som väljer att plocka ut delar ur hela sammanhang.

GY112.jpeg

Ämnets syfte:Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet….. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle.Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.

Målen: 

 1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
 2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
 3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.

Centrala innehållet: 

 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.

Då jag tänker mig att hälsa är ett samlingsnamn för så många saker, så blir problematiken i mina ögon, hur skall jag arbeta med det på ett bra sätt?! Om hälsa är som WHO säger ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande så har vi den praktiska delen av olika motionsformer, men vi har även det psykiska och det sociala. 

Ett sätt att kunna avgränsa sig lite mot eleverna, men även sig själv som lärare, är att kunna arbeta med de 11 folkhälsomålen.

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barn och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Dessa är tagna från hemsidan www.fhi.se! Med dessa folkhälsomålen kan vi arbeta på olika sätt, vi kan ha undersökningar, läxförhör, debatter, redovisningar, m fl.  Folkhälsa handlar om allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Det finns många myndigheter som mer eller mindre arbetar med målområdena, men Statens folkhälsoinstitut har ett övergripande ansvar för uppföljning och utvärdering. Vilket är framtaget av vår stat.

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam