GY 11 – dopningspreparats betydelse för hälsa

Vi har ett ganska knepigt kunskapskrav som vi skall mäta på idrotten, den handlar om hur vida en elev kan översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Det finns flera angreppspunkter på detta kunskapsområde. Frågan är bara vilket sätt väljer vi att arbeta mot det?! Till kunskapsområdet så får vi lov att koppla våra mål samt centrala innehållet. Till det skulle jag välja följande:

 

Mål Centralt innehåll Kunskapskrav
Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation. elev kan översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

 

Fullt medveten om att det går att koppla flera centrala innehåll och mål, men väljer att ta ner det till dessa ovan. Min fundering går kring hur kan jag på en lektion mäta detta? Att kunna ge eleverna chans på en lektion att mäta mot A i kunskapskraven vad avser de teoretiska delarna tycker jag är en stor utmaning. Men mot kunskapskraven som finns under bokstaven E tycker jag är lättare. En bra sida att använda sig av är; www.dopingjouren.se Där finns det stora möjligheter för eleverna, om de skulle känna någon alternativt använda sig av doping själva. De har även en anonym linje. RF har även på sin sida lite om doping och annat smått och gott som går att använda sig av, de nämner framförallt i ett litet styck, doping som ett samhällsproblem. Vidare har www.fhi.se mycket bra som går att använda sig av, där finns det rapporter som kan ligga till grund för exempel power points.v

På sidan står det en del om vilka biverkningar som finns för Anabola androgena steroider (AAS). Här skulle du som lärare ta fram lite frågor kring det nämnda för att sedan i grupper arbeta med att hitta svaren. Alternativ att de försöker hitta svaren själva, för att sedan i grupp redogöra för varandra. Vidare går det att använda sig av sidan http://statistik.bra.se för att ta fram statistik på hur många dopingsbrott med andra brott också, för att ta fram och lyfta en dialog. Det som framgick är att år 2012 så utfördes 2193 st dopingrelaterade brott. Det intressant som diskussionen kan gå vidare i är; i vilken typ av forum gjordes det. Var det bara inom gym? Eller kan det inte vara så att det sker hela tiden inom alla stora som små sporter? Cykling har varit flitiga på att dopa sig. På vilket sätt framträder dessa livsstilarna i sin träningsverksamhet? Kan vi annars arbeta ämnesövergripande med samhällskursen för att se doping kopplat till kriminalitet och hur det påverkar vårt samhälle?!

Jag har inte tagit fram några färdiga frågor, men det gör ni ganska snabbt själva. Det är ganska basal information på sidan, men det kan definitivt väcka debatt! Att ha mindre kunskapsmätningar är att föredra kan jag tycka än att ha få men stora. Kanske kan det vara en idé att ha flera små under en längre period med avsluta med en tenta som berör allt?!

Skolverket har två broschyrer som berör ANDT http://www.skolverket.se/skolutveckling/halsa/andt

Fakta kring doping, taget från PDF-fhi rapport:

Ingen tillförlitlig data finns tillgängliga på antalet användare av dopningsmedel i Sverige.
Men minst 10.000 människor beräknas ha använt dopingmedel det gångna året. Antalet brott och beslag har ökat under det senaste decenniet, vilket kan tyda på en ökad förekomst av dopning.

– En typisk användare är en man i åldern 18 och 34, som regelbundet utövar styrketräning på gym. Användandet verkar vara mycket lågt bland kvinnor. Doping medel används mest i “cykler” av 6-12 veckor, varvat med lika lång doping-fria perioder. Blandad missbruk som involverar narkotika, alkohol och/eller andra läkemedel är inte ovanligt och kan förvärra biverkningarna.

– Doping medel användes för att förbättra prestationsförmågan, att erhålla en mer muskulös och kraftfull kropp, bli starkare och mer aggressiv, eller uppnå en känsla av
oövervinnerlig. Användning i berusningssyfte är mindre vanligt.

– Kunskapen om hälsoeffekterna av dopningsmedel är begränsade. Det är emellertid tydligt
att deras användning kan leda till allvarliga fysiska, psykiska och sociala problem såsom
svåra symtom på depression och aggressiva tendenser.

– Metoder för prevention i gym miljöer utvecklas. Emellertid så är den förebyggande samt behandlande forskningen inom dopning fältet outvecklad.
Många frågor förblir obesvarade om vilka åtgärder som är effektiva för att begränsa
och behandla de doping problem som råder.

– Dopningsmedel är lätt att få tag på. Internet spelar en stor roll för marknadsföring och handel samt samla och utbyta information. Påföljderna för brott mot doping lagen är lägre än för brott mot strafflagen om narkotika. Kunskaperna kring dopning är fortfarande begränsade. Å ena sidan finns det en brist på forskning i många områden, å den andra sidan är kunskapen begränsad bland utövare, tjänstemän och beslutsfattare.

 

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Det dagliga arbetet, GY11. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam