Ta igen elever!!

Vi står allt för ofta inför elever som vill ta igen, som har missat några försök för att kunna uppnå kunskapskraven för, säg, E-nivån. Framförallt när det kommer till vattenlivräddning, hur gör vi med elever som missat de två tillfällena som vi valt att ha? Vi har inte tid nu att åka till en simhall med 4 elever, de har fått två chanser sedan innan. Jag som lärare skall erbjuda flera olika sätt för en elev att kunna visa på sin kunskap, det står klart och tydligt i vårt uppdrag. Hur gör vi då med en praktiskt övning som inte direkt går att överföra på teoretisk lektion?! Vi kan inte be en elev förstå och utöva en pulshöjande aktivitet i ett teoretisk omfång. Hur skall jag få en elev förstå vad träningsverk är om eleven aldrig rör på sig och inte känt hur det känns att faktiskt ha träningsverk.

20130510-115321.jpgNär det kommer till elever som vill ta igen saker som vi gjort för längesedan och har hög frånvaro, de som vill nå högre än E nu de sista 4 veckorna. De som har mindre insikt. Där är jag hård, de kan inte det. Har vi haft flera olika kunskapmätningar såsom teoretiska som praktiska och denne elev haft 2-3 möjligheter att uppnå kunskapskraven, men missat. Då har det tåget lämna stationen och du stod kvar.

Det är dessa dilemman som vi står inför och givetvis många fler. Jag har funderat på hur gör vi detta med livräddningen? Min vetskap om vad som görs på grundskolan i år 9:e är påtaglig, där skall eleverna ha gjort följande:

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
  • Kan jag då med denna vetskap ovan kring kunskapsområdena, ge en elev en teoretisk uppgift som motsvarar mitt kunskapsområde på gymnasiet, som jag valt att tolka in som vattenlivräddning. Det står inte uttryckt om att våra elever skall ha kunskaper i att hantera nödsituationer vid vatten. Det står i våra centrala innehåll; Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.

Vidare finns det med i våra mål att eleven skall ha förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter. Det breddar perspektivet, där skulle jag kunna gå in och ge en teoretisk uppgift med en helt annan ingångsvinkel än vattenlivräddning. Eller vad säger ni?

Jag kommer att prova på att ge en elev följande uppgift för att denne skall ha möjlighet att få visa på kunskaper inom skador och nödsituationer såsom blödning och drunkningstillbud. (Detta är ett test för att se om det går och hur utfallet blir.)

Det som kan komma att bli en stor diskussion är, hur kan du tänka dig att ha en teoretisk del mot en praktisk? Vad avser betyget, så har eleven missat en del av den bredd av aktiviteter som vi haft under kursens gång. Där kommer det att bli en säkning dessvärre, då eleven i fråga inte visat upp sin praktiska kunskap. Men jag tänker mig utifrån en teoretisk bild så är det bra att eleven kan visa på kunskap kring ett agerande i nödsituation. Inte lika bra som ett praktiskt moment.

Tänker mig följande frågor:

Fråga 1: Du befinner dig ute och åker långfärdsskridskor! Du hör hur någon skriker hundra meter ifrån dig, det är en som gått igenom isen!

-Beskriv utförligt vad du gör för rädda denne person från vaken! (Du skall också tänka på din egna säkerhet! Du är klädd enligt principen av att bedriva friluftsliv på vintertid!)

Fråga 2: Du håller ett seminarium för en grupp individer. Du föreläser om vattenlivtäddräddning!

-Berätta genomgående och noggrant vad en livräddare skall tänka på samt hur denne skall agera steg för steg vid ett drukningstillbud!

Fråga 3: En person blir påkörd av en bil! Bilen smiter från platsen. Du och två andra personer ser händelsen. Den ena av duon blir chockad och börja skrika okontrollerat! Ingen annan vill hjälpa till, förutom du, du besitter kunskaperna! (Du agerar i enlighet med L-ABC. Förklara tydligt och noggrant vad dessa stegen innebär. Du skall ta hand om den skadade personen, men också hantera den chockade-skrikande personen)

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Det dagliga arbetet, GY11. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam