Handlingsplan vid akutfall/skada – Idrott och hälsa

Vi vet inom idrott och hälsa ämnet att skador uppstår vare sig vi vill det eller inte. Det första vi gör som idrottslärare vid en lektion är att se, var finns risker för skador! Även vid olika övningar funderar vi på vilken skaderisk finns här? Så det är inte frågan OM eleverna skadar sig, utan NÄR dom skadar sig och på vilket sätt. Vi har många aspekter att ta hänsyn till, allt från stukade fötter till allergier och astma anfall.  Då är det bra att ha någon form av handlingsplan med telefonnummer och handlingssätt vi kan ha i mobilen eller i pärmen när något sker. Det står på skolverkets hemsida om “akuta” saker som inträffar, såsom brand, grövre våld, kränkningar etc där rektor är ansvarig för att dokument är upprätthållna.

Stukning

Ett exemple på hur ett sådant dokument skulle kunna se ut, se nedan:

Handlingsplan vid Akutfall

Denna handlingsplan gäller för lärares agerande vid akuta skadetillfällen under skolans verksamhet. Syftet med planen är att säkerställa att alla agerar enligt samma rutin för att inget viktigt moment ska missas.

 OBS!

VID EVENTUELLA SKADOR, ring alltid till rektor/sambandscentralen på skolan och uppge VAD SOM HÄNT samt VILKEN ÅTGÄRD DU/NI GJORDE!

 Vid MINDRE skada:

–       Gör en akut hjälpinsats (PRICE)

–       Meddela föräldrar om du anser att skadan är allvarlig och kan komma kräva ytterligare vård.

–       Fyll i en skadeanmälan (blankett, om ni har en sådan på skolan)

–       Sammanställ det inträffade i ett email för kännedom till skolledning, programrektor, coach/mentor samt för dokumentation till skolsköterska.

 

Vid STÖRRE skada AKUT skede:

–       Gör en första akut hjälpinsats, (PRICE/första hjälpen)

–       Gör bedömning av vidare agerande och ring vid behov 112 (Se till att en vuxen åker med den skadade till sjukhuset)

–       Meddela föräldrar, helst gör rektor detta då du till största del åker med.

–       Informera skolans sambandscentral, om vad som hänt och hur ni/du går vidare.

NÄR tillfälle ges:

–       Informera övriga i gruppen om vad som hänt och händer. Vid krissituation, håll kvar gruppen på platsen, OM DU INTE MÅSTE ÅKA MED, tills krisgruppen meddelar vidare instruktioner.

–       Prata med övriga gruppen och bilda dig en uppfattning om hur de mår, ta hjälp av skolans elevvårds team.

–       Meddela rektor på din skola om du som lärare anser att det föreligger behov för sammanträde i krisgruppen

Efter skadan:

–       Den vuxne som åker med eleven till sjukhus meddelar ansvarig idrottslärare/krisgrupp när den lämnar sjukhuset och hur läget är då.

–       Ansvarig idrottslärare sammanställer det inträffade i ett email för kännedom till skolledning samt för dokumentation till skolsköterska. (Detta ska göras ÄVEN om ovanstående informerats muntligen, i dokumentations syfte.) Sammanställningen ska beskriva det inträffade samt vilka åtgärder som vidtogs.

–       Fyll i skadeanmälan (blankett om ni nu har en upprättat en sådan)

 

Elever som skickas till sjukhus med akut transport ska alltid åka i vuxens sällskap, d.v.s. med lärare eller annan personal från din skola Alla incidenter som leder till hjälpinsats av personal ska också dokumenteras av skolhälsovården (skolsköterska), även mindre skador.

Det inträffade ska dokumenteras i den händelse det leder till försäkringsärenden eller liknande. 

 

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Det dagliga arbetet, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam