Ämnesöverskridande arbete Grundskolan

Naturliga projekt.
En projektorganisering som jag varit med om att utveckla är en så kallad organisering av “naturliga projekt”. Naturliga projekt innebär att olika ämnen/lärare kommer att samarbeta i de gränsöverskridande projekt som dom själva anser sig ha tillhörighet i. Med andra ord de kommer själva kunna välja vilka projekt de anser sig kunna tillföra något, i och med sitt eget ämne och sin egen kapacitet.

Viktigt i arbetet var att varje enskilt ämne från början sammanställer sina naturliga arbetsområden på papper inför en samling där alla delar ut kopior till alla. Under sittningen kan alla få en överblick över potentiella samarbetsområden och idéer till projekt kan födas. Sammanställ alla idéer och förslag på projekt, skriv ut dem och låt alla få fundera några dagar inför en ny träff där det är dags att sålla fram de projekt som känns mest naturliga och mest spännande.

Besluta om vem som är ansvarig för varje projekt (ska inte göra allt själv men driva projektet framåt och dokumentera), mål och ev. slutprodukt samt när olika ämnen ska in och ut ur projekttiden.

Viktigt för oss var att det alltid minst skulle vara 3 olika ämnen som var igång samtidigt i projektet. I olika faser kan det vara fler och vid undantag, kortare perioder, kan det vara 2 men aldrig bara ett ämne. Organisatoriskt exempel nedan…

IMG_2281.PNG

Fördelarna övervägde klart, tyckte vi. Som fördel kan bland andra nämnas tidsvinsten i och med att inget ämne ingår med andra ämnesområden än de normalt ska arbeta med under terminen kontra om man ska skapa ett utanförstående projekt. Dessutom innebär det här att varje ämne kan finplanera sina lektioner som förr men med skillnaden att nu i större utsträckning koppla på/belysa ämnets roll i ett större perspektiv. Tanken med gemesamma utvärderingar (ex. förhör/prov) ligger nära till hands…M.fl. m.fl.

Projekt “Medeltid/Riddartid”.
Slutprodukten för projektet är en medeltidsdag med medeltida tävlingar/kamper med inslag av marknadsförsäljning, där alla föräldrar är inbjudna.

Textilslöjden syr medeltida klädesplagg, Trä-/metallslöjden skapar smycken och träalster för marknaden, So-ämnet studerar medeltiden/riddartiden, Bilden skapar alster för marknaden och ev. reklamplanscher för marknadföringen, Idrotten övar kampidrotter, friidrottsgrenar som passar (kula, spjut, kortdistans), Svenskan skriver noveller om ett tornerspel med inslag av kamp och kärlek där miljöskildringarna är så autentiska som kunskaperna medger, Språkvalen studerar om sina länder under medeltiden/riddartiden osv…

Projektet är testat så till vida att ämnena har deltagit och vi har studerat under samma period, vilket uttryckligen givit eleverna en tydlig hollistisk kunskapskänsla. Självklart har kritik av slaget “vi gör samma sak hela tiden” uttalats av en del (framför allt yngre elever), men äldre elever har helt klart kommit till insikt om det fiffiga i arbetssättet. Det viktiga är att minst 2 – 3 ämnen arbetar med området samtidigt hela tiden. Med andra ord behöver inte alla ämnen arbeta med området samtidigt hela perioden utan perioden kan sträcka sig över en längre tid medan ämnena deltar olika lång tid, dock minst 3 veckor för att verkligen delta. De kan alltså kliva in vid olika tillfällen och kliva ur vid olika tillfällen, så länge minst 3 “ämnen” alltid deltar samtidigt. Detta för att det verkligen ska ge en stadigvarande bild av helhet och sammanhang.

Projekt “Människan i rörelse – krafter”.

Slutprodukten för projektet är en tidning om människan i rörelse på olika sätt.

Idrotten studerar rörelseapparaten och friidrott/gymnastik med perspektivet krafter integrerat, No-ämnet studerar respirationsorganen/cirkulationsorganen/matsmältningsapparaten (energi) samt krafter, So-ämnet studerar människans förflyttningar historiskt där det startar med vandringar startade allt och olika kommunikationssätt tagit oss fram till dagens sätt att röra sig för människan med perspektivet hur det påverkat människan, Bilden skapar alster av människor i rörelse, Matbespisningen försöker koppla på med energiinformation på olika sätt och Svenskaämnet studerar hur man skapar en tidning och samtidigt skapar tidningen “Människan i rörelse”.

En del av projektidén är testad med No och Idrott som deltagande ämnen, där arbetet har koncentrerats till krafter (friidrott och krafter) samt mellan ämnena So, No och idrott där innehållet varit koncentrerat runt energi på olika sätt (se energiprovet i banken)

Projekt “Att leva tillsammans – sexuellt och känslomässigt”.

Ingen konkret gemensam slutprodukt.

Idrotten ansvarar för arbetet med människans inre hälsa i form av känslor (både eller antingen när det gäller sexuellt umgänge och grundläggande känslor), No-ämnet studerar det kliniska både eller antingen när det gäller sexuellt umgänge och känslors uppkomst (även sinnen kanske), Svenskaämnet läser och skriver om att leva tillsammans (Ex. dikter, berättelser, noveller, erotiska noveller mm.), So-ämnet arbetar med hemmen i nationella, internationella och historiska perspektiv, Hemkunskapen arbetar med att flytta ihop och leva i samma hem med allt vad det innebär (ex. middag för två, kostnader, arbetsfördelning i hemmet mm.) och Matematiken pysslar med hemekonomi ur olika perspektiv (ex. sparande, avbetalningar, lån ekonomisk planering mm.).

Projektet är testat så till vida att Idrotten, Svenskan, No:n och So:n arbetat som beskrivits ovan. Temat/Området/Orienteringssfären är ett tacksamt område (framför allt på vårterminen skolår 9). Vi arbetade mycket med fritt arbete och diskussion. Det fria arbetet innebär i det här fallet fri diktskrivning/berättelseskrivning utifrån olika perspektiv och studera relationer/hem i valfritt land. Hela projektet kändes verkligen meningsfullt och vi tror att en stor del i det beror på på förhand uppsatta mål (lärarna satt målen…) och utvärderingsverktyg.

Skriven av Kenny. (Idrottsbanken)

IMG_2282.PNG

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam