INLÄMNINGSUPPGIFT – IDROTT OCH HÄLSA – ERGONOMI – SKOLÅR 9.

För att nå målen för momentet ergonomi i årskurs 9 bör du lämna in följande uppgifter, skriftligt redovisade (läsligt) senast första lektionstillfället med idrott och hälsa efter sportlovet. Besvara/beskriv dina analyser på ett enkelt men utförligt vis på högst 3 eller 6 handskrivna sidor. Har du egna förslag på hur du kan nå målet för  ergonomi i ämnet idrott och hälsa vore det jätteroligt att få diskutera dem och eventuellt komma överens om någon alternativ väg. Som stöd för ditt arbete finns bibliotekets befintliga litteratur, en del kopierade häften (kan bara läsas i biblioteket, ej lånas hem) och frågorna nedan som kan vara till hjälp.

 

Uppgifter.

1. Analysera och beskriv några av ditt hems mest frekvent använda rum utifrån följande ergonomiska perspektiv:

* olika sittplatser

* arbetsplatser

* luft och temperatur

* ljus- och ljudförhållanden

 

2. Välj en av följande platser på skolan för en ergonomisk analys och eventuella förbättringsförslag, både ur elev- och lärarperspektiv:

* matsalen

* No-salen

* So-salen

* Trä-/metallslöjdsalen

 

“Kvalitet framför kvantitet”

Din lärare i Idrott och Hälsa


Stödfrågor.

Stående/Sittande.

 • Får benen plats under arbetsbordet? (en förutsättning för sittande!)
 • Vilka faktorer i arbetet är det, som gör att det måste utföras stående istället?
 • Kan dessa faktorer ändras så att arbetet kan utföras sittande i stället?
 • Vilken arbetshöjd?
 • Är stolen bra? (stolsits, sittdjup, ryggstöd, höjd)
 • Vilken arbetshöjd?
 • Finns möjligheten till stöd för armarna?
 • Kommer den som arbetar tillräckligt nära sitt arbete? Finns plats för tårna? Finns andra hinder?
 • Är räckvidden tillräcklig/lagom?
 • Står den som arbetar framåtlutad?
 • Om man måste stå framåtlutad – finns det möjlighet till stöd?

Allmänt.

 • Är armställningen ansträngande? Finns armstöd?
 • Är arbetsrörelserna symetriska?
 • Finns stol tillgänglig för ev. vila?
 • Är arbetsrörelserna dynamiska? Kan eventuellt statiskt arbete omvandlas till dynamiskt?
 • Finns sittstöd för halvsittande ställning?
 • Hanteras tunga detaljer för hand?
 • Hur stor är räckvidden? Når hon/han?
 • Kan arbetsstycket hanteras på ett för kroppen skonsamt sätt?
 • Måste han/hon vrida sig?
 • Finns risk för olycksfall?

Miljöfaktorer.

 • Behövs skyddshandskar eller skyddsglasögon?
 • Är temperaturen lämplig med hänsyn till det arbete som utförs?
 • Är arbetet att betrakta som tungt?
 • Förekommer lyft? Finns maskinell lyfthjälp?
 • Är allmänbelysningen lämplig? Hur är den ordnad? 
 • Golvets kvalitet? (hårt, mjukt, slätt, skrovligt…)
 • Finns speciell arbetsplatsbelysning? 
 • Används skor i arbetet? Borde det användas?
 • Förekommer skadligt eller störande buller? Om ja – används hörselskydd? Om inte – varför?
 • Förekommer vibrationer?
 • Förekommer skadligt och/eller irriterande damm? Om ja – finns och används andningsskydd?
 • Förekommer skadliga och/eller irriterande gaser eller ångor i lokalen? Skyddsmask?
 • Förekommer irriterande lukter?
 • Psykisk påfrestning? (val tempo, uppmärksamhet, kontroll…)
 • Arbetspauser – tillräckliga? Gemensamma eller individuella?
 • Förekommer pausgymnastik? Om ja – vem leder?
 • Finns det ordentliga möjligheter att äta?
 • Finns ordentliga möjligheter till vila?
 • Finns möjligheter till arbetsrotation?

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Det dagliga arbetet, Pedagogik, Quick fix - lektionsplaneringar. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam