Kull- & stafett lekar

Ha det så kul:

Kull / Tafatt
Ambulanskull
Banankull
Blinkleken
Bollkull
Bollstå
Bovjakt
Drak Ulla Farbror Lejon
Färgpromenad
Förstenad
Guldet
Jaga pinnen
Katt o råtta Kedjekull
Kramtafatt
Ljuskull
Panter
Pepparkaksgubbe
Pop Corn Rodeo
Skeppsbrott
Skottkärrekull
Småstjärnorna
Stafettjakt
Stenkull/Iskull Svanskull
Draken
Trasan o hinken
Trädkramarna
Tunnelkull
Under hökens vi..
( Här finns plats för passande reklambanner )

Ambulanskull. En eller två kullare och ett sjukhus (en tjockmatta) någonstans i salen. När någon blir kullad sätter den sig ned och väntar på ambulansen som består av minst två (helst fyra) elever som försiktigt bär den kullade till sjukhuset. När han ligger på mattan är han fri igen. Man får inte kulla någon i ambulansen.

Banankull. Kullad ställer sig som en böjd banan, blir fri när någon skalar bananen (drar ned armarna).

Blinkleken. En ensam elev, övriga bildar parvis en stor dubbelring där en i paret står framför den andre, den andre står bakom med händerna bakom ryggen. När den ensamme eleven blinkar med ögonen till någon av eleverna som står i innerringen skall denne försöka springa till den ensamme utan att bli tagen. Om eleven bakom lyckas lägga en hand på den i innerringen innan han sprungit iväg stannar den eleven kvar och den ensamme får göra ett nytt försök på någon annan. Om han bakom inte hinner lägga en hand på axeln är han den som skall blinka. Den som lyckades undan ställer sig bakom den som blinkade till honom.
Bollkull. En kullare med boll som ej får springa med bollen, den han träffar med bollen blir kullare. Kan utföras med pass ex. om ej kullad inte har någon fot i golvet.

Bollstå. Som bollkull men när kullaren tar bollen ropar han “stopp”, alla elever måste då stå stilla och får ej flytta fötterna.

Bovjakt. Fem till sex elever i klassen är poliser och skall fånga in (kulla) och leda tjuvarna (resten av klassen) till olika fängelser ex. plintar, bandymål eller liknande förbestämda saker i hörnen av salen. Mitt i salen kan det finnas ett pass där max. två elever i taget få befinna sig. Vid varje fängelse finns ett antal lekband, varje gång en tjuv hamnar i fängelset får han ett lekband. Man kan bli fri från fängelset om en fri bov kommer och “taggar”. När alla band är slut eller när alla bovar sitter i fängelset utses nya poliser, företrädesvis bovarna med minst antal lekband.

Drak Ulla. Den här leken passar nästan enbart till “lågsatadiet” då den kräver ett visst mått av spontan rörelseglädje.

I mitten av salen görs ett fängelse av ex två stycken kortmattor. I en ring, ca. tre meter från mattorna ställs allt material upp så att en hinderbana (bergsmassiv) bildas runt fängelset.

Två till tre elever utses som väktare (Drakulla) och sex till åtta elever sätter sig i fängelset och börjar som blodbank. Resterande är fria och ställer sig på redskapen runt omkring. De sistnämnda skall sedan försöka att befria de som är blodbanker utan att bli kullade av drakulla.

Det enda sätt man kan befria en blodbank är att springa in i fängelset, ta en blodbank i handen och tillsammans springa ut till friheten i bergen (redskapen). Den eller de som blir kullad av en drakulla sätter sig som blodbank. När de springer “i bergen” och landar på marken blir de självkullade och sätter sig därför i fängelset. Byt drakulla när fängelset är tomt eller när drakullorna börjar bli trötta.

Farbror lejon. Samma uppställning som i “svarte man”, men den som står i mitten heter Farbror Lejon. De andra ropar ” hur mycket är klockan farbror lejon” och får då till svar antingen:
Ett klockslag ex. “fem”, de andra får då gå fem steg fram (utan att bli kullade).
“Lunchdags”, då skall alla försöka ta sig över till andra sidan utan att bli kullade av farbror lejon.
Kullade hjälper nästa gång till som kullare.

Förstenad. En elev står tio meter framför sina kamrater, övriga står på en lång linje. När den ensamme vänder sig om skall de övriga snabbt men försiktigt ta sig fram till denne och dunka honom i ryggen. När han säger “förstenad” och vänder sig om måste alla andra stå stilla som statyer, den som då rör sig får gå tillbaks till start linjen. Den som först hinner fram börjar nästa omgång. Variera med att ex. hoppa på ett ben.
Färgpromenad. Som “förstenad” men de ropar ex. “alla men något rött tre små steg fram” första gången, andra kanske “alla med något brunt ett steg bakåt” o.s.v. Först fram blir utropare nästa omgång.
Guldet. En är kullare och startar med att kasta iväg en ärtpåse (som startsignal) ut på planen. Vem som helst får ta upp “guldet” (ärtpåsen) och behålla det så länge den vill/kan, om hon är på väg att bli kullad/tagen av den som är han kan hon klara sig genom att kasta ärtpåsen till någon annan – som tar emot den och sticker iväg. Kullade guldletare står med benen brett isär tills leken är färdig. När någon blivit kullad så startas spelet på samma sätt som från början.

Jaga pinnen. Tre elever får varsin stafettpinne och en av övriga elever utses till kullare. Kullaren försöker kulla de som har pinnarna och de som har pinnarna får springa för att klara sig alternativt lämna över pinnen till någon som står stilla utan pinne (“växla”). Pinnen får ej kastas och ingen får neka att ta imot den. Blir man kullad måste man ropa “jag har den” (alternativt sitt namn…).

Katt och råtta. Alla elever utom två står i en stor ring med ca. en meters lucka. De “fria” är som i “pepparkaksgubbe”, men här kommer råttan undan genom att ställa sig framför en person. Den han ställde sig framför blir då råtta, o.s.v.

Kedjekull. Två kullare, när någon blivit kullad bildar de kedja, tar kullaren i hand, de två försöker kulla de andra. När kedjan består av fyra elever delas de upp i två par och fortsätter. De två sist kullade börjar nästa omgång som kullare.

Kramtafatt. En variant av vanlig tafatt. Man kan inte bli kullad när man kramar någon annan. Man kan även bestämma att det krävs tre stycken i en kram för att vara “säker”. När någon blir kullad så blir hon befriad genom att…. (ex. någon kommer och kryper genom hans ben).

Ljuskull. Kullad ställer sig som ett ljus, blir fri när någon blåser ut ljusets låga.

Panter. Alla elever utom en eller två är villebråd och får två lekband som stoppas väl synligt innanför byxan “där bak”, eleverna utan band är panter. Vid vardera kortsida markeras två bon. Pantern skall försöka fånga villebråden, rycka ett lekband. Villebråden försöker springa fram och tillbaks mellan bona utan att bli tagna av pantern. När man blivit av med båda sina band hjälper man pantern att fånga de andra. Sist kvar börjar som panter nästa gång.
Pepparkaksgubbe. Alla elever utom två står två och två med armkrok i en stor ring. En av de två “fria” är katt den andre är råtta. Katten skall försöka kulla råttan, om hon lyckas blir hon råtta och råttan blir katt. Råttan kan komma undan genom att ta armkrok i en av de som står i ringen. Då måste eleven som håller armkrok på samma person släppa taget, för då blir nämligen han råtta. O.s.v.

Popcorn. Två elever gör popcorn (är kullare) övriga är popcorn. Kullarna “häller” ut alla andra på en matta, sedan häller de på smör, saltar och lägger på locket och slutligen sätter han de i spisen. Då börjar alla popcorn att röra på sig på mattan mer och mer för att till slut poppa (stampar med fötterna). När kullarna säger att de lyfter av locket får alla popcorn springa iväg. Kullarna springer runt och äter upp (kullar) alla popcorn. När ett popcorn blivit uppätet sätter han sig på mattan igen. Sist kullade blir poppare nästa gång.

Rodeo. En kortmatta (ranch) placeras i varje hörna av salen och på varje matta ställer sig en elev (cowboy), övriga är boskap och de sprider ut sig i salen. På signal ger sig alla cowboys ut fånga in (kulla) ett av boskapen. Fångat boskap leds till ranchen och får stanna där. Flest infångade boskap vinner.

Skeppsbrott. Eleverna får själva (med lärarens överblick) plocka fram utrustning i salen som möjliggör “inte nudda mark”. Utrustningen behöver alltså placeras ut så att det är möjligt att ta sig runt hela banan, helst med flera valmöjligheter på olika ställen (genväger o.dyl.). När banan är färdigbyggd och godkänd av läraren provar (lär känna) eleverna den inför skeppsbrotten. Skeppsbrottet startar med att lärararen roppar ut att skeppet gått på grund och vatten väller in över skeppet, hajar simmar omkring (golvet) och att alla måste hålla sig på skeppsdelarna (utrustningen). Efter ett tag kan en pirat komma in på skeppet (läraren) och jaga barnen för att sätta dem i fängelse (en förutbestämd plats) alternativt att den som blir tagen av piraten får byta med piraten och själv för jaga.

Skottkärrekull. Som ambulanskull men kullad ställer sig i armböjställning och blir fri när någon kört skottkärran till verkstaden (mattan).

Skydda din svans. Alla elever har ett lekband fastsatt i byxan “där bak” och ett lekband runt halsen. Det gäller att försöka ta de andras lekband samtidigt som man skyddar det egna. Man får inte ställa sig mot en vägg, inte heller får man ta ett band av någon som håller på att stoppa in ett nytt band i byxan. Tar man ett band sätter man det runt halsen, blir man av med ett band tar man ett av de man har runt halsen och sätter fast i byxan. Om man inte har något band kvar gör man en “straff uppgift” och får sedan nya band av läraren. Flest band i slutet vinner.
Skydda din svans 2&2. Som ovan men de är två och två där en är huvud och den andre svans, svansen håller i huvudet hela tiden runt midjan och det är bara huvudet som kan rycka de andras svans.

Småstjärnorna. Vanlig kull med fast kullare. Kullad går till en utplacerad bänk el.dyl. och ställer sig på den och mimar/dansar till musiken. När någon (ej kullad) ställer sig på knä och klappar händerna framför den kullade blir den kullade fri igen, bara en i taget kan bli befriad. Man får inte kulla någon som hjälper.

Stafettjakt. Tre elever får varsin stafettpinne och någon annan blir jägare. Jägaren försöker kulla någon som inte har en stafettpinne! Då man är när att bli kullad kan man räddas av att man får en stafettpinne av någon av de tre som har. Blir man kullad ropar han “(namn) är den nye järagen”! Endast en deltagare åt gången kan hålla i en stafettpinne.

Stenkull/iskull. Kullad stelnar/fryser, blir fri blir fri när någon knackar/tinar.

Draken. Alla elever utom en ställer vid ena väggen, den ensamme ställer sig i mitten av salen. När han ropar “vem är rädd för draken” svarar de övriga “inte jag”. Sedan skall de försöka ta sig över till andra sidan utan att bli kullad av svarte man. När de kommer över stannar de kvar. De som blir kullade ställer sig i mitten och blir “eldsflammor” som hjälper draken nästa omgång. Den som blir kullad sist börjar nästa omgång som drake.

Svanskull. Alla deltagare får en “svans” (lekband som hänger från byxlinningen i bak) som är synlig och möjlig att rycka loss. En eller flera har ingen svans och de ska försöka jaga ifatt de med svans, rycka loss en svans som de då får sätta fast som sin egen svans. Ett alternativ är att alla har svans, alla försöker samla på sig så många svansar som möjligt av sina motståndare. Då man förlorar sin svans åker man ut ur leken (alternativt får en andra chans med en ny svans av sin idrottslärare). Den som har flest svansar då idrottsläraren bryter har vunnit.

Trasan och hinken (fintfotboll). Jämnt antal lag. Två lag möter varandra, de står ca. tio meter från varandra i varsina köer och mitt mellan lagen ligger en boll på en pallplint. Eleverna springer en i taget från varje lag och de skall försöka få över motståndarna på den egna sidan. Det finns två sätt:

Lyckas man ta bollen och springa ned över den egna linjen utan att bli kullad går motståndaren över.
Lyckas man kulla motståndaren om han har bollen går motståndaren över.
Bollen återplaceras och eleverna ställer sig sist i kön. Målet är att tömma motståndarnas led.

Trädkramarna. En utomhuslek där deltagarna väljer ut ett träd var (inom ett på förhand givet område, alt. märkta träd) och en är jägare (utan träd). När jägaren ropar byt träd så måste alla med träd byta till ett nytt träd (av de givna) och medan alla springer omkring och byter så får jägaren kulla någon och på det viset byts jägaren hela tiden ut.

Tunnelboll. Sex till sju elever per led med en meters lucka. Eleven längst fram rullar bollen bakåt mellan allas ben, siste man tar bollen dribblar slalom fram till första plats, rullar bollen bakåt o.s.v. Det lag som först hinner en viss sträcka eller när alla i laget har gjort en/två gånger vinner. Variera med att skicka bollen bakåt på olika sätt, över huvudet, varannan över/under m.m.

Tunnelkull. Fasta kullare, kullad ställer sig bredbent och blir fri igen om någon ej kullad kryper mellan benen

Under hökens vingar. Som svarte man, men den i mitten står med ryggen mot de andra och ropar “under hökens vingar kom” och svarar “vilken färg. Den i mitten ropar en färg, den färgen är “pass” och alla som har den färgen får om de håller på den gå över till andra sidan och de får inte bli kullad.

Från Idrottsbanken

IMG_2282.PNG

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam