Videos för nya råd för betyg och bedömning!

Fem frågor om sammantagen bedömning

I den här filmen svarar vi på fem vanliga frågor om de nya bestämmelserna:

 1. Betyget E skiljer sig mot betygen DA, vad innebär det?
 2. Vad innebär det att göra en sammantagen bedömning?
 3. Varför ska det heta betygskriterier?
 4. Vad betyder det här för betygsnivåerna?
 5. På vilket sätt blir det här bättre för elever och lärare?

“>https://

Riskerar de nya betygsbestämmelserna att leda till betygsinflation och olikvärdiga betyg?

De nya bestämmelserna kan komma att innebära att lärarna sätter högre betyg, som en konsekvens av att dagens stränga reglering ändras. Det gäller till exempel i de situationer där läraren bedömer att en elevs kunskaper sammantaget bäst motsvarar betyget B, även om någon del bara motsvarar kunskaper på E-nivå.

I en sammantagen bedömning kan läraren även komma fram till att ett lägre betyg bäst motsvarar elevens kunskaper, trots att eleven vid något enstaka tillfälle visat kunskaper på en högre nivå. Syftet med bestämmelsen är inte att betygen i allmänhet ska bli högre, utan att varje betyg ska bli mer rättvisande utifrån lärarens professionella bedömning av elevens ämneskunskaper.

Vi bedömer att en eventuell betygsökning bara kommer att ske i början och sedan stabiliseras på nya nivåer när de nya bestämmelserna har börjat användas. Skolverket bedömer att betygsinflation och olikvärdig betygssättning inte kan hanteras genom att förändra betygsskalans reglering.

För att förbättra betygens nationella likvärdighet krävs andra systemförändringar. Men genom att följa de allmänna råden om betyg och prövning kan tillämpningen av betygsbestämmelserna bli mer rättssäker och likvärdig. På så sätt blir betygen mer relevanta utifrån elevens kunskapsnivå i ämnet.

I rapporten Likvärdiga betyg och meritvärden beskriver vi problematiken i dagens betygssystem och visar hur de nationella proven skulle kunna användas för att uppnå mer en mer likvärdig betygssättning i den svenska skolan.

Likvärdiga betyg och meritvärden

 

Nya allmänna råd om betyg och prövning (tid 2:15 min.)

“>https://

Sätt er in de allmänna råden om betyg och prövning

Den här webbsidan vänder sig till dig som är lärare och är tänkt att ge dig och dina kollegor möjlighet att sätta er in i de nya bestämmelserna och diskutera hur ni kan utveckla ert arbete med bedömning och betyg. Här hittar du filmer, diskussionsfrågor och annat material för ert kollegiala arbete med de allmänna råden om betyg och prövning. Materialet tar cirka 6 timmar att arbeta med och tar bland annat upp.

 • syftet med olika bedömningar
 • sammantagen bedömning
 • att planera för ett brett och varierat betygsunderlag
 • ändamålsenlig dokumentation
 • risker med betygsmatriser
 • sambedömning
 • att kommunicera betyg till elever.

Trevlig läsning!!

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam