Vart är vi på väg – reflektion

20130206-181518.jpg

Står på perrongen och är på väg till arbetet. Mina tankar kastas mellan elever, upplägg på lektion, det formativa, forskning och att vi inom kort skall bada isvak med våra elever. Har haft två teorilektioner kring friluftsliv och isvak, kultur arvet och hur vi rent biologisk fortfarande är stenåldersmänniskor, att utvecklingen har gått så fort för oss människor, att vi inte hängt med fysiologiskt samt psykologiskt, att vi efter jobbet eller på rasten, med inga som helst hämningar fyller vår kundvagn med mat och energi som skulle räcka i flera veckor om vi backar hundra år.

Att vi har en hög nivå av bestående stress, att vi multitaskar, facebookar, instagrammar, tränar, ser den senaste filmen, läser de senaste böckerna, skall vara bra föräldrer, sambo, pojkvän, flickvän, sambo alternativ maka, make och hur det stressar oss. På allt detta skall vi vara bra pedagoger!!! Är fullt förståeligt att vi känner oss otillräckliga i all denna uppsjö med saker. Men vi kan välja att ta bort mycket också i vår vardag, vilket är en uppmaning från mig till eleverna. Jaaa, det går sådär. Några timmar senare får jag en PDF från en medarbetare, Framtidens lärande och lärare- en sammanfattning av en framtidsstudie. Jag läser igenom den som hastigast på jobbet på en 20 min pause. Känslan efter var ganska blandad. Tar upp några aspekter kring framtidens lärare nedan, som rapporten nämner.

Bakgrunden med Kairos Future är att en del arrangörer har genomfört studier som har fokus utbildning, skola och lärande för att få fram ett mer övergripande syfte om vår ovissa framtid som lärare mer greppbar. Ja, jag tyckte inte direkt konkret att min framtid som lärare blev mer greppbar, men en större insikt i hur vi ser på oss själva i läraryrket, men även hur vår omvärld ser på den. Frågeställningen var:

• Vilken omvärld kommer att möta läraren i framtiden?

• Hur kommer lärande att gå till år 2031?

• Vilken eller vilka lärarroller är sannolika och önskvärda med sikte på år 2031?

• Vilka hinder finns det för att lärande och lärarrollen ska utvecklas positivt mot 2031?

• Vilka tänkbara lösningar finns för att lärande och lärarrollen ska utvecklas positivt mot 2031?

Som pdf´n säger, så går det inte att ge några entydiga svar på det. Men det går att spekulera. Som vi vet sedan några år tillbaka så befinner sig skolan i ett förändringstadie där rapporten tar fram sex huvudsakliga trender, som skolan behöver anpassa sig efter; teknikutveckling, neurovetenskapliga framsteg, näringslivets internationalisering, omställning från kortsiktig ekonomi till långsiktig hållbarhet, samt tankekraft som ny konkurrensfaktor och tuffare offentlig ekonomi påverkar lärarens värld. Bilden gestaltar det nämnda.

Figur 1. Omvärldens påverkan på läraren i framtiden

Vad figuren säger kort och gott är att kraven kommer höjas ytterligare på oss lärare, vilket i mitt huvud gör frivolter med biomekanikens grunder, hur anpassar vi oss till de omgivningskrav som ökar samtidigt som vi i de flesta fall inte uppnår de krav som samhälle, skola och skollag ställer på oss idag?!

Vidare tar rapporten upp fem saker som anses vara viktiga för att kunna möjligöra att förändringen blir “genomförbar”. Blir copy paste, då det blir för mycket att skriva om.

1. LÄRARNA HAR LÅG STATUS – SÄRSKILT ENLIGT DEM SJÄLVA

I den allmänna debatten framförs en höjning av läraryrkets status som viktigt för att förbättra den svenska skolan. Har då lärare så låg status som man kan befara? Svaret på den frågan är ja – särskilt om man frågar lärarna själva. Bara 5% av

lärarna i grundskola och gymnasium som besvarat undersökningen anser att lärare är en yrkesgrupp med hög status i Sverige. Nästan lika låga siffror finner vi när vi frågar rektorer, förvaltningschefer och lärarstudenter. Allmänheten och framförallt eleverna är de grupper där störst andel anser att läraryrket är ett statusyrke, men även där är siffrorna låga.

2. SKOLVÄRLDEN SER SUPERKOMPETENTA LÄRARE – ALLMÄNHETEN OCH ELEVERNA INTE LIKA ÖVERTYGADE

När lärarna får ta ställning till sin egen kompetens är det en annan bild som

framträder. 95% anser att de är mycket kompetenta lärare. Rektorerna och förvaltningscheferna håller med. Lärarstudenterna är även de övertygade om att de kommer att bli mycket bra lärare. Däremot är det bara 46% av allmänheten som anser att lärarna är kompetenta. Är det så att skolvärlden underskattar lärarnas ställning och överskattar lärarnas kompetens?

3. LÄRANDETS FRAMTID ÄR LÅNGT FRÅN LÄRARNA

Förutsättningarna för lärande och lärare ändras dramatiskt i och med informationsteknologins framsteg. Det innebär fantastiska möjligheter för elever att ta till sig ny kunskap, men det innebär också svårigheter, i synnerhet för lärare som inte upplever att de är tillräckligt bra på att hantera nya digitala verktyg.

 

4. NÅNANNANISMEN – VEM LEDER FÖRÄNDRING?

Framtidens lärarroll är inte skriven i sten, utan är något som går att påverka. En viktig fråga är vem som i själva verket sitter på makten att förändra och löser upp de knutar som studien kommit fram till. Bilden av vem som främst har makten att utforma framtidens lärarroll visar sig vara delad. Lustigt nog är det gemensamma för skolans aktörer åsikten att det främst är någon annan som sitter på makten att förändra. Ledningen säger att lärarna har bollen. Lärarna säger att det är någon annan. Lärarstudenterna anser förvisso i högre utsträckning att det är de själva som har makten över lärarrollen i framtiden, men de är ju inte lärare än.

4

5. FRAMTIDENS LÄRARROLL ÄR FULLSPÄCKAD, NÄR ARBETSBÖRDAN REDAN IDAG UPPLEVS SOM FÖR HÖG

Framtiden kommer för läraren enligt ovan handla om att navigera mellan pedagogik, informationsteknik och neurovetenskap. I vilken utsträckning dessa tre kommer att vara framträdande är dock osäkert och beror på hur väl olika forskningsfält kan kommunicera – och hur väl lärandets organisationer kan ta till sig nya rön. Hur kommer då läraren vara år 2031? Vi inleder här med läraren från elevens perspektiv. Vad är egentligen en bra lärare enligt gymnasieelever?

Dokumentet är på 14 sidor och du kan ladda ner om du klickar här– Framtidens lärareMin tankeställare är, hur länge kommer jag att arbeta som lärare? Det beror inte endast på detta dokument, utan hur det sliter på kroppen och psyket. Jag tror nog inte att jag kommer vara lärare om 30 år, hoppas jag har hittat nya utmaningar med livet. Men håller på med det ett tag till, hoppas jag kan bidra till att ett par tusen elever till kan finna motivation till rörelse och hälsa.

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Det dagliga arbetet och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Protected by WP Anti Spam