Min upplevelse-covid-19

Covid-19-pandemin har haft en djupgående inverkan på alla aspekter av samhället, inklusive utbildning. Stängningen av skolor och övergången till distansutbildning har stört livet för både elever, föräldrar och lärare. Det vi kunde se i Sverige, men troligtvis i alla länder skulle jag gissa att låginkomstfamiljer i samhällen som drabbats oproportionerligt mycket av störningarna i deras utbildning. På vår skola fick vi höra (gymnasieskola) av våra mentorer, rektorer samt EHT team att väldigt många elever inte fick mat, de var 7-8 personer som bodde i en 2:a alt 3:a som hade det stora utmaningen. (Tur att många skolor ger ut en lånedator till eleverna).

Även om stängningen av skolor var en nödvändig åtgärd för att förhindra spridningen av viruset, hade det också den oavsiktliga konsekvensen att den uppmärksammade befintliga ojämlikheter i utbildningssystemet. Detta var särskilt tydligt på det sätt som elever från låginkomstfamiljer och marginaliserade samhällen påverkades oproportionerligt mycket av störningarna i deras utbildning. Stängningen av skolor och övergången till distansundervisning hade en betydande inverkan på elevernas akademiska prestationer och välbefinnande.  Många av dessa elever saknade tillgång till den teknik och de resurser som behövdes för att delta i distansutbildning och var därför i underläge jämfört med sina kamrater. Stängningen av skolor störde dessutom tillhandahållandet av väsentliga tjänster, såsom skolmåltider och stöd till elever med särskilda behov, vilket ytterligare förvärrade befintliga ojämlikheter. Något jag har märkt, är att det finns mindre förståelse för betygskriterier. Vid genomgångar, vilket jag alltid gör vid nya områden, en gång i början, en gång i mitten samt en gång i slutet på ett nytt arbetsområde. Då förstår majoriteten fortfarande inte vad som skall kunna teoretiskt eller praktiskt. (Givetvis blir det flera påminnelser på lektionstiden, där jag tar upp kort, varför vi gör det vi gör utifrån våra betygskriterier. 

Även i den Norska skolstyrelsens slutrapport om Covid-19:s inverkan på utbildningen systemet ger värdefulla insikter om de utmaningar som studenter och lärare ställs inför under pandemin. ( Som i Sverige)Dessa studenter var mer benägna att uppleva akademiska motgångar och oengagerad från sina studier, vilket kan få långsiktiga konsekvenser för deras framtidsutsikter.

Rapporten rekommenderar riktade insatser för att ta itu med Covid-19:s inverkan på jämlikhet i utbildningssystemet. Dessa insatser inkluderar ökade anslag till skolor i eftersatta områden, förbättrat stöd till elever med särskilda behov och riktade åtgärder för att komma till rätta med den digitala klyftan. Rapporten lyfter också fram behovet av större samarbete mellan skolor, föräldrar och det bredare samhället för att stödja elever under pandemin och därefter.

Sen finns det givetvis mycket mer att ta upp kring dessa 2 år och antar med säkerhet att det kommer fler rapporter som belyser det som “redan var ett problem” i skolan. 

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022-12-16-pandemin-har-forstarkt-befintliga-utmaningar-i-skolvasendet

 

 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bedömning inom skolväsendet

I dagens utbildnings landskap har summativ bedömning blivit allt viktigare för att mäta elevernas lärande och framsteg. Summativ bedömning används för att utvärdera elevernas prestationer i slutet av en kurs eller ett program, och den används ofta för att avgöra om en elev har uppnått sina lärande mål och uppnått den förväntade nivån av behärskning eller inte.

Summativ bedömning är ett värdefullt verktyg för lärare för att mäta elevernas framsteg och bedöma deras framgång. Den kan ge viktig återkoppling om läroplanens och undervisningens effektivitet. Den kan också hjälpa till att identifiera brister i förståelsen, peka ut områden med svagheter och informera om framtida undervisning.

De vanligaste formerna av summativ bedömning är standardiserade prov, portföljer och slutprov. Standardiserade prov är en populär form av bedömning eftersom de är relativt snabba och enkla att administrera och resultaten kan jämföras mellan en stor grupp elever. Portföljer är en annan form av summativ bedömning, eftersom de ger en övergripande bild av en elevs arbete under en viss tidsperiod. Slutligen är slutprov en effektiv form av bedömning, eftersom de gör det möjligt för läraren att mäta elevernas kunskaper om materialet i en enda bedömning.

Förutom dessa traditionella bedövningsformer finns det också mer kreativa och innovativa sätt att bedöma elevernas lärande. Lärare kan till exempel använda problemlösnings aktiviteter, simuleringar och öppna frågor för att mäta elevernas förståelse. Denna typ av bedömning blir alltmer populär eftersom den gör det möjligt för lärare att bedöma elevernas framsteg på ett mer meningsfullt sätt och den uppmuntrar också till kritiskt tänkande och till att tänka på högre nivå.

Oavsett vilka bedömnings former som används är det viktigt att komma ihåg att summativ bedömning alltid bör användas tillsammans med formativ bedömning. Den formativa bedömningen används för att mäta elevernas framsteg under hela inlärningsprocessen, och den ger feedback som kan användas för att informera undervisningen och hjälpa eleverna att göra framsteg. När de används tillsammans kan formativ och summativ bedömning ge en övergripande bild av elevernas lärande och utveckling.

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Publicerat i Det dagliga arbetet, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fria vikter i träning-gymnasiet

Fria vikter-Varför?

Diskussionen över huruvida man ska använda fria vikter eller maskiner när man styrketränar är nog bland de mest debatterade av alla ämnen inom träningslära. Alla har olika åsikter och vad någon påstår styrs mycket av egna erfarenheter och teorier. Det som är viktigt är att vi tränar upp rätt teknik så att vi får ut så mycket som möjligt av träningen samt minimerar skadorna.

Det finns inga säkra belägg för om fria vikter eller fasta maskiner är bäst för styrketräning vars huvudsakliga syfte är att öka en persons styrka/muskelmassa/uthållighet. En genomtänkt kombination av fria vikter, fasta maskiner och dragapparater är därför en bra träningsstrategi

Källa:?

 

Fria vikter: Fördelar och Nackdelar

Fördelar:

 • Effektiva övningar Om du har begränsat med tid och vill få ut så mycket som möjligt under ditt pass så ska du använda fria vikter. Din kropp måste använda sig av mindre stabiliserande muskler när du använder fria vikter, eftersom du använder dessa muskler för att stabilisera kroppen när du lyfter får du mer gjort under mindre tid. Några personliga favoriter är knäböj och marklyft det är inte många som inte arbetar under lyftet!
 • Träna med full ROM ROM står för range of motion, du har möjlighet att röra dig fritt och är inte låst i vissa positioner. Detta tillåter din kropp att röra på sig på ett naturligt sätt.
 • Träna upp obalanser Eftersom du använder fria vikter (hantlar) använder du höger och vänster arm separat. På detta sätt kan du snabbt hitta obalanser i din kropp och träna upp dem.
 • Oändlig variation många olika övningar som möjligt baserade på rörelser, allt man behöver är en hantel eller en skivstång så finns det hundratals olika övningar att välja mellan.
 • Tillåter funktionella rörelser Fria vikter och egen kroppssvikts övningar har större överför bart till våra dagliga aktiviteter och idrotter.

Nackdelar:

 • Högre inlärningskurva Fria vikter har en högre inlärningskurva än maskiner, och ibland kan man behöva en person som visar hur man gör olika övningar. Böcker eller en personlig tränare kan då vara en bra grund, det är viktigt att du bygger en bra bas med korrekt teknik och inte bara tittar hur andra gör.
 • Behöver någon som passar Ibland kan det vara svårt att öka sin prestation i dem tyngsta lyften som bänkpress, militärpress om du inte har en träningskompis som passar dig. Var inte rädd att fråga någon på gymmet om du tränar själv.
 • Större skaderisk om man inte vet vad man gör Om du har dålig teknik kan det eventuellt leda till skador. Se till att du vet vad du gör, fråga någon kunnig att titta till din teknik eller filma dig själv och använd endast vikter som du klarar med bra teknik.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hä
 • Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.
 • Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rö Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.

Centralt innehåll

 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hä
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmå
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträ
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.

Övningarna är tagna från styrkeprogrammet.se. Där finns det mycket kring styrketräning.

Ni behöver ha en QR-läsare på er mobil eller alternativt att ni går in på styrkeprogrammet.se och söker upp de övningar som återfinns nedan.

Övningar att arbeta med på dagens lektion:

Axelpress från bröstet – skivstång

Tänk på att skjuta bak huvudet när stången passerar för att få en rak pressbana.

 

 

Axelpress med stång bakom nacke

Sitt på bänk eller stå upp med en skivstång på axlarna bakom nacken. Spänn upp bålen, pressa stången upp på raka armar och håll emot på nervägen.

Som ovan, fast skivstången är på ryggen istället.

Benlyft med rumpan utanför bänk

Ligg på rygg på bänk med benen och rumpan utanför ena änden av bänken. Lyft de raka benen upp över lodrätt läge och håll emot på nervägen. Som belastning kan man klämma fast en hantel mellan fötterna eller använda sig av viktbälte.

Axellyft framåt med skivstång

Stå upp med stabiliserad bål, lätt böjda ben och jobba från detta läge med raka eller något böjda armar upp hantlarna/stången till ett läge då armarna är över vågrätt position framför kroppen

Drag till axelpress – skivstång

Stå axelbrett med fötterna, böj på benen och fatta skivstången så att armarna kan löpa fritt utanför stången. Håll ryggen lätt framåtlutad men rak och lyft nu upp stången till midjan varpå du fortsätter att dra stången upp till axlarna. När du kommit så långt böjer du snabbt på benen en aning, vrider runt armarna, sträcker på benen och fortsätter att med armarna pressa stången upp på raka armar.

Drag till bröst – skivstång

Fatta stången med ett grepp så att händerna hamnar precis utanför benen och ställ dig höftbrett med benen.

Fäll fram överkroppen något så att stången hamnar precis ovanför knäet och skjut bak rumpan så att knäna hamnar ovanför hälarna.

Dra nu upp stången mot bröstet genom att först räta upp ryggen och trycka fram höften. När stången är vid höften fortsätter du lyftet genom att med axlarna dra stången upp mot bröstet med armbågarna utåt samtidigt som du går upp på tå. Återgå sedan till utgångspositionen

 Drag till hakan – skivstång

Stå upp med stabiliserad bål och lätt böjda ben, fatta stången med smal fattning och dra den upp mot hakan med armbågarna pekandes uppåt.

OBS! Att dra stången högre upp än då överarmarna är parallella kan öka inklämningsrisken i axlarna.

 

Marklyft / Deadlift:

Tänk på att:

– hålla ryggen rak under hela rörelsen

– jobba med knäna i samma linje som tårna pekar

 Djupa marklyft – skivstång

Tänk på att:

Hålla ryggen rak under hela rörelsen

Jobba med knäna i samma linje som tårna pekar

Det är likadant som ovan, endast att du kommer upp en liten bit. Se bild nedan:

Push Press fram

 1. Fatta stången med händerna lite utanför axlarna, tryck fram armbågarna och lägg stången på axlarna framför huvudet.
 2. Lyft av stången och gå bak några små steg och ställ dig parallellt med fötterna något bredare än höftbredd.
 3. Andas in luft med magen. Böj nu på benen och gå inte djupare ner än att ryggen är rak och då ryggens linje är parallell med underbenens.
 4. Pressa upp stången och utnyttja farten på stången genom att direkt pressa upp stången på raka armar.
 5. Bromsa ner stången till bröstet och upprepa övningen.

Good morning/stående ryggresningar med stång

 1. Placera stången på axlarna precis nedanför nacken.
 2. Ställ dig med höftbred stans.
 3. I utgångspositionen ska benen vara lätt böjda och tyngden ligga på  hälarna. Spänn upp ryggen och sug in naveln så att ryggens linje är neutral.
 4. Fäll nu ryggen framåt samtidigt som du skjuter bak rumpan. Böjningen sker i höftleden och de lätt böjda benen är konstant lätt böjda och böjs inte mer under lyftet.
 5. Vänd i det läge där det stramar i hamstrings och där ryggens linje fortfarande är neutral.

Tänk på att:

– hålla ryggens linje neutral under hela rörelsen

– ha tyngden på bakre delen av foten – har du rätt tyngdpunkt ska du kunna vicka på fötterna.

OBS! Ju rakare ben du har desto mer belastas baksida lårmusklerna och tvärtom.

Stående rodd horisontal

Stå framåtlutad med ryggen i horisontalläge med lätt böjda ben och en neutral rygg. Dra stången upp till magen genom att dra ihop skuldrorna mot varandra.

Tänk på att verkligen aktivera de övre ryggmusklerna och endast använda armarna som hjälpmuskler.

Komplexfemman

Komplexfemman är en kombinationsövning bestående av de fem övningarna Drag till bröstet, Drag från golv till tak, Push Press bak, Good morning och Stående rodd. Titta på denna videon väldigt noga och studera alla moment.

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus

Publicerat i Det dagliga arbetet, Okategoriserade | Lämna en kommentar