Alignment planering

Alignmentplanering syftar till att ge lärare och elever ett gemensamt verktyg för att tydliggöra samband mellan syfte och mål, centralt innehåll, kunskapskrav, undervisningsformer och bedömningssituationer. Alignmentplanering skall bidra till att det skapas en gemensam struktur (mall) som ska användas av alla lärare. Ett förväntat resultat av detta är att lärare på egen hand och tillsammans med andra börjar reflektera över sin egen undervisning och sin egen kompetensprofil för att identifiera områden att förändra och utveckla. Alignmentplaneringen utgör en första grund till att skapa ett mer professionellt gemensamt lärarspråk för att kunna tala om vad det är jag/vi gör när det som händer händer.

alignment alignment 2

 

 

 

 

 

 

aligmentplanering

Syfte och långsiktigt mål

Kunskapskrav

Konkretiserade mål

Centralt innehåll

Undervisning

Bedömnings-
situationer

Vad är det för ämnesspecifika förmågor som arbetet utgår ifrån?

Utgå ifrån ämnesplanen när du i dialog med eleverna efter hand introducerar de förmågor som kursen berör.

Tänk på att alla ämnesspecifika förmågor inte finns med i alla kurser.

Koppla även mot examensmålen

Vilket/vilka kunskapskrav är kopplade till de långsiktiga mål som arbetsområdet berör? Vad ska eleven kunna på de olika nivåerna.

Vilka konkreta delmål arbetar ni mot? Vad är rimligt att eleven utvecklar under den tid som arbetet pågår?

Vilket centralt innehåll kan användas för att träna förmågorna?

Hur skapar ni aktiviteter och arbetsformer som synliggör lärandet?

Tänk på att formativa bedömningar (exempelvis kamrat-

bedömningar) ofta är en del av arbets- formerna.

Vilka formativa

bedömningar

kommer att genomföras

under arbetsområdet.


 

Vilka summativa

bedömningar kommer att genomföras under arbetsmomentet.

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Protected by WP Anti Spam