Skillnaden mellan GY11 och GY25 syfte i idrott och hälsa 1

Tänkte det skulle vara intressant att titta lite mer ingående på vad som är skillnaden mellan Gy11 och Gy25. Finns ett kortare stycke kring det, men här tänkte jag titta på alla aspekter, mål, central innehåll och betygskriterierna. Min tolkning, när jag läst det ett par ggr är att det fokus har flyttats lite. För min del, så är det som jag tolkar Gy25, precis så vi arbetat på sedan Gy11. 

Vi börjar med att titta på; Ämnets syfte:

Gy11 Gy25

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle. Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier. Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika rörelseaktiviteter utifrån sina förutsättningar. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för och utveckla deras förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som källa till hälsa och välbefinnande. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att ta ansvar och göra val som främjar hållbara och sunda tränings- och levnadsvanor. Undervisningen ska ge utrymme för en variation av rörelse- och friluftsaktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att anpassa olika aktiviteter utifrån olika förutsättningar. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att relatera sina egna erfarenheter av rörelse- och friluftsaktiviteter till fakta och vetenskap samt kommunicera om dessa. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vilka konsekvenser olika levnadsvanor kan få, för psykisk och fysisk hälsa. På så vis ska eleverna ges möjlighet att lägga en grund för ett livslångt hälso- och rörelseintresse. Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmåga att agera säkert samt att hantera risker vid nödsituationer i samband med rörelse- och friluftsaktiviteter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ergonomi och förmåga att tillämpa detta i vardags-, arbets- och samhällsliv.

Det jag tolkar utifrån det som står ovan och som jag kan särskilja lite på är olika begrepp. Sen har det tagits bort lite också från Gy11 till Gy 25. (Vi behöver ta i beaktning att det är inte klart ännu. Det skall gå några varv till kan jag garantera. Blir en uppdatering framöver antar jag.) Det jag inte kan se i Gy25 som går att se i Gy11 är: 

 Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Begreppen som det är skillnad på i syftet, är;

Gy11; ska, utveckla, utgöras

Gy25: bidra, förmåga, stimulera, främja

Kontentan blir att det är mer öppet i Gy25 är min tolkning.

  • Ska är ett verb som används för att uttrycka en skyldighet, en planerad händelse eller en framtids handling.
  • bidra innebär att ge eller hjälpa till med något. Det kan vara i form av pengar, arbete, tid eller andra resurser.

Annars generellt sätt så har vi inte jättestora skillnader, men jag tycker mig se en liten mer öppenhet och inte direkthet i hur det skall planeras upp. Vidare så finns det några saker jag tänker mig blir problematisk som det vart innan också. 

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att relatera sina egna erfarenheter av rörelse- och friluftsaktiviteter till fakta och vetenskap samt kommunicera om dessa.

Här blir min tolkning, vilket givetvis inte behöver stämma. Men med tanke på de ekonomiska klyftorna så har många av de eleverna jag har på min skola, inte alls något friluftsliv att relatera till. Då blir det, om jag får ha svarta hatten, skolans uppgift att ge möjligheter samt erfarenheter kring frilufts livsaktiviteter.  En annan sak jag gillar mer med Gy25 är detta; 

utvecklar förmåga att ta ansvar och göra val som främjar hållbara och sunda tränings- och levnadsvanor. Undervisningen ska ge utrymmeför en variation av rörelse- och friluftsaktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att anpassaolika aktiviteter utifrån olika förutsättningar.’

Friluftsliv aktiviteterna återkommer ofta, vilket är bra, men det är inte så många skolor som löser det väldigt bra är min förståelse. Då blir det oftast heldagar eller halvdagar vilket ställer till det för kollegiet. Men annars begrepp som, förmåga, göra val, gillar jag!

Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, GY11, Gy25 och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam