Vad är Elevautonomi enligt AI!!

Elevautonomi, även känt som “self-directed learning” eller “learner autonomy”, är ett begrepp inom pedagogiken som betonar elevers självständighet och ansvar i deras egen inlärningsprocess12.

Det innebär att eleverna har friheten att styra sin egen inlärning, inklusive att välja vad de vill lära sig, hur de vill lära sig det, och i vilken takt. Detta kan innefatta att sätta egna mål, planera sin egen studietid, välja sina egna resurser, och utvärdera sitt eget framsteg.

Elevautonomi ses som en viktig del av modern pedagogik eftersom det uppmuntrar eleverna att bli mer engagerade och motiverade i sin egen inlärning. Det hjälper dem också att utveckla viktiga färdigheter som självständighet, kritiskt tänkande, och problemlösning.

Det är viktigt att notera att elevautonomi inte innebär att läraren inte har någon roll. Tvärtom, lärarens roll blir att guida och stödja eleverna i deras självstyrda inlärningsresa, tillhandahålla resurser och feedback, och hjälpa dem att utveckla de färdigheter de behöver för att bli effektiva självstyrda elever12.

Självständigt lärande och elevautonomi är två begrepp som ofta används inom pedagogiken, men de har något olika betydelser.

Självständigt lärande innebär att eleverna tar ansvar för sin egen inlärning. De arbetar med uppgifter på egen hand och i egen takt1. Detta kräver elevernas självständighet, självreglering och motivation1. För att lyckas med självständigt lärande behöver eleverna lärarnas vägledning och stöd i hur man lär sig och arbetar självständigt1.

Å andra sidan, elevautonomi är ett bredare begrepp som innefattar självständigt lärande men går ett steg längre. Det innebär inte bara att eleverna tar ansvar för sin egen inlärning, utan också att de är direkt engagerade i att fatta beslut om innehållet i kursplanen och om hur det ska läras ut2. Elevautonomi innebär att eleverna har förmågan att planera sina egna inlärningsaktiviteter, göra uppföljningar under arbetets gång och utvärdera sina resultat2.

Sammanfattningsvis, både självständigt lärande och elevautonomi handlar om att ge eleverna ansvar och kontroll över sin egen inlärning, men elevautonomi innebär en större grad av delaktighet och beslutsfattande från elevernas sida.

 
 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam