GY11 jämfört med GY25 idrott och hälsa 2

Det kommer en del förändringar som vi lärare vet i skolan. Grundskolan går in i den nya uppdaterade reformen lite snabbare än vad gymnasiet gör. I mitt ämne idrott och hälsa 1 och 2 så har det blivit en del förändringar. Genom att börja tidigt, att läsa och försöka tolka det nya, så blir det inte så stressigt enligt min mening när det skall träda i kraft. Vi har lång tid kvar, men jag gillar att ligga lite i framkant när det kommer till dessa sakerna. Vad gäller de centrala innehållen samt betygskriterierna, skall vi se vilka skillnader det finns mellan Gy11 och Gy25. 

 

Gy11 Centralt innehållGy25 Centrallt innehåll
Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning.

Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.

Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga.

Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras.

Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter.

Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg.

Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning.
Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter.


Kroppslig förmåga
− Fördjupning i motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
− Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel vandring,
paddling eller skidåkning.
− Jämförelse av genomförda träningsmetoder, till exempel distans- och intervallträning.
− Planering, genomförande och utvärdering av rörelseaktiviteter utifrån uppsatta mål.
Levnadsvanor och hälsa
− Frisk- och riskfaktorer i relation till utövande av rörelseaktiviteter, till
exempel hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar människors hälsa.
− Etik och moral samt normer i samhället i relation till träning och idrottsutövande.
− Värdering av psykologiska effekter av träning och rörelseaktiviteter.
Riskhantering och ergonomi
− Riskbedömning i samband med planering och utövande av rörelse- och friluftsaktiviteter vid olika förhållanden samt åtgärder vid skador och nödsituationer som kan uppkomma vid friluftsaktiviteter.
− Skadeförebyggande träning samt rehabilitering efter skada.
− Konsekvenser för människokroppen vid felaktig teknik ur ett ergonomiskt
perspektiv, till exempel förslitnings- och belastningsskador.

Det som märks är att det inte längre är en kopia av idrott och hälsa 1, vilket jag tycker det vart, förutom friluftslivet. Annars var det vid Gy11 mer eller mindre exakt samma kursplan. Det var inte genomtänkt att en viss progression skulle finnas. Vilket jag tycker mig se mer av nu. Att dansen har tagit bort, känns bra i idh2. Det går arbeta med musik och rörelser på flera olika sätt än att dansa. 

Några saker är omskrivna till det mer fördjupande hållet kan jag tycka mig se i vissa saker kring det centrala innehållet. Men också, förtydligandet är så mycket bättre anser jag. Exempel som riskhantering har förtydligats, i vilken riktning som ett arbete “kan” vara på. 

Vad gäller betygskriterierna skall vi titta på nu. Jag tar inte upp alla nivåerna, men vi vet att progression i för de olika nivåerna är där med olika begrepp. 

 

Gy11 betygGy25 betyg
Betyget E
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven översiktligt beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt. På denna grund kan eleven bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga, med viss säkerhet välja och planera områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet samt kan översiktligt beskriva riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott.

Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa.
Eleven kan översiktligt beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa. Dessutom kan eleven översiktligt beskriva hur miljöer kan anpassas till människors förutsättningar.
Betyget E
Eleven utför med viss säkerhet ändamålsenliga rörelser i en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Dessutom bedömer eleven sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och väljer och genomför
med viss säkerhet aktiviteter för detta.

Eleven anpassar med viss säkerhet rörelse- och friluftslivsaktiviteter efter
rådande förhållanden.
Eleven beskriver på ett översiktligt sätt faktorer som påverkar människors
hälsa och välbefinnande.

Eleven visar i utövandet av rörelse- och friluftslivsaktiviteter hänsyn till sin egen och andras säkerhet och vidtar relevanta åtgärder vid skada och nödsituation.

Eleven anpassar med viss säkerhet sina rörelser ergonomiskt till olika
situationer och krav.

Det är en del som har skrivits om och ändrats. Men det är inte jätte stora förändringar. Dock är det förändringar vilket jag välkomnar. Begreppen såsom översiktligt och viss säkerhet ligger kvar, vilket är bra, så att det inte blir en förändring kring de begreppen, då de genomsyrar gymnasiets betygskriterier. (inte med viss säkerhet) men översiktligt. 

Vill inte skriva och analysera för mycket då det inte är klart ännu. Det kommer garanterat komma fler utkast. Men ändå kul att läsa vilket riktning det har börjat i. 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam