Skillnaden mellan Gy11 & Gy25 ämnets syfte och centrala innehåll. (idrott och hälsa 1)

Tänkte titta på i detta styck kring vilka mål och centrala innehåll som har förändrats från Gy11 till Gy25. 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att
utveckla följande:

Gy 11 så står det: Gy25 står det:
 1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
 2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
 3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
 4. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.
 5. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
 6. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
 7. Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.
1. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera rörelseaktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga.
2. Förmåga att anpassa rörelse- och frilufts livsaktiviteter utifrån olika förhållanden och miljöer.
3. Kunskaper om levnadsvanor samt hur dessa påverkar människors hälsa.
4. Förmåga att hantera säkerhet, risker och nödsituationer i samband med
rörelse- och friluftsaktiviteter i olika miljöer.
5. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer

Här ovan ser vi flera tydliga saker som  har tagits bort från Gy11. Det känns skönt att det är så pass bantat kring vad kursen skall ta upp. Det har gått från 7 mål till 5 mål, men också att det i några mål tagits bort en del text. Känns bra som gymnasielärare inom ämnet. Lägga mer fokus på de som finns och inte stressa fram. 

Centralt innehåll Gy11

Centralt innehåll Gy25

 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
 • Rörelse till musik samt dans.
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
 • Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
 • Spänningsreglering och mental träning.
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.

Kroppslig förmåga
− En bredd av motions- och idrottsaktiviteter som utvecklar en allsidig
kroppslig förmåga, däribland dans.
− Friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
− Aktiviteter och rekreation i utemiljöer och natur.
Grundläggande anatomi och fysiologi i relation till rörelseaktiviteter.
− Praktisk tillämpning av olika träningsmetoder, däribland metoder för konditions-, styrke- och koordinationsträning.
− Effekter av olika träningsmetoder.
− Planering och genomförande av rörelseaktivitet samt utvärdering av resultat.
Digitala hjälpmedel för träning och hälsa, till exempel pulsmätare, stegräknare och träningsappar.
− Metoder och redskap för friluftsliv.
Levnadsvanor och hälsa
Olika hälsofaktorer som påverkar fysisk, psykisk och social hälsa, till
exempel kost, sömn och stress.

− Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och
dopning.
Riskhantering och ergonomi
− Säkerhet i samband med rörelse- och friluftsaktiviteter vid olika förhållanden.
− Åtgärder vid nödsituationer, däribland första hjälpen med HLR (hjärtlungräddning) samt omhändertagande av någon eller några vanligt förekommande skador i samband med rörelseaktiviteter.
− Teknik för ergonomiskt utförda rörelser i olika situationer, till exempel
kroppslig balans, hållning och lyftteknik.

Här kan man se att det tas upp lite mer saker kring det centrala innehållet. De har bantats på mål och mer “flytande”, med det menar jag, att det inte är du “ska” kring ämnets syfte. Några saker som är understrukna är väl det jag tänker på mest är nytt i de centrala innehållen. Ja, det skall bli ett ämnesbetyg, så då skall det kunna arbeta med det på ett annat sätt än “block”. Min tanke är att det mesta skall gå in och ur varandra under kursen. Men jag kan inte låta bli att tänka, det kommer behöva bli mer teoretiska inslag, vilket jag upplever blir tråkigt. Då får många mindre rörelser än tidigare. 

Vi får se ifall det blir några ändringar!?!

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Det dagliga arbetet, GY11, Gy25, Okategoriserade och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam