Styrketräning – planering/utvärdering

Vi har ganska många teorier kring hur styrketräning skall bedrivas, vågar påstå att det finns lika många teorier som utövare. 🙂   Under 6 veckor har vi arbetat med styrketräning på idrottslektionerna och det tvingar mig till min spets kompetens vad som gäller utifrån forskning. Försöker alltid ge råd utifrån forskning, sen hur vissa övningar skall göras och hur det aktiverar musklerna blir varierande beroende på vilken övning eleverna utför. Får höra en del underliga saker från eleverna, där de hört både det ena och andra, plus att de läser själva på olika hemsidor. Där min kunskap krockar direkt med det de läst. Det gör att vi får en dialog, vilket är kul.

När det kommer till forskningen så lyfter skolverket det, att vår

Styrketräning för barn – bu eller bä?

Styrketräning för barn
– bu eller bä?

utbildning skall vila på vetenskapliga grunder. Vidare även forskning som görs för att utveckla lärarna, rektor och skolan. Följaktligen hur forskningen kan bidra till att utveckla vår undervisning.

När det kommer till styrketräning så brukar jag prata om olika myter. En av de vanligaste frågorna som följt med i generationer, är, styrketräning för barn är farligt. Det väcker alltid en debatt. Den fakta jag tagit med här, är från denna artikel, Styrketräning för barn- bu eller bä?

 

Den första frågan man ställer sig när  man problematiserar styrketräning  för barn och särskilt då prepubertala (före puberteten) barn är om det  överhuvudtaget är möjligt att uppnå en
styrkeökning med hjälp av träning. Ett  av de argumenten som har framförts  mot att styrketräningen ska ha någon  effekt är att prepubertala barn har  låga koncentrationer av cirkulerande
androgener (testosteron). Följaktligen tar rapporten upp flera infallsvinklar som får en att tänka efter några gånger kring styrketräning. Givetvis handlar det inte om att skicka sin 8:a åriga dotter in på gymmet och lyfta hantlar. Men, benböj i en form av lek, fungerar fint. Ville bara ta med detta som ett exempel som att vi utför något på idrotten, finns koppling till vetenskaplig fakta.

I vårt ämnes syfte står detUndervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  2. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.
  3. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
  4. Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  1. Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  2. Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  3. Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.

Vi har gjort så att de planerat utifrån ett mål. De lägger sedan upp ett långsiktigt träningsprogram som är levande. Vidare skall de ha med sig sitt program i mobilen eller i pappersform. Där vi har ett samtal kring hur eleven tänker sig nå sitt mål utifrån styrketräning. Vidare har vi använt oss av en mall som vi dokumenterat i för att få en klarare bild över elevens kunskap och utvecklingsområde. Det blir formativ feedback i 9 veckor. I runda slängor pratar jag med eleven 3 ggr under denna period och ser eleven utföra 12 styrketräningspass. Även under många samtal framkommer det i början, att, så har min pappa/mamma gjort, det känns bra i huvudet att träna 3*40, har alltid gjort så etc.

 

Datum:                                                                                                          Namn:
Teoretiska frågor        
Har du med dig din planering? JA NEJ    
Hur tränar du mot dina mål idag? kan ej förklara förklarar med viss säkerhe förklarar med säkerhet  
Vilken/a typ av styrka tränar du idag? Kan ej svara Max Explosiv Uthållighet
Hur tränar du den styrkan? kan ej förklara förklarar med viss säkerhe förklarar med säkerhet  
Hur tränar du din kondition idag? kan ej förklara Distans Intervall tid/sträcka
Låg Medel Hög  
Vilka typer av träningsformer (styrka) använder du dig av? Maskiner Fria vikter Kroppen Annat
Kommentar:
praktisk bedömning        
Utförande av övning: kan ej utföra övningen med viss säkerhet med säkerhet  
Utförande av övning: kan ej utföra övningen med viss säkerhet med säkerhet  
Utförande av övning: kan ej utföra övningen med viss säkerhet med säkerhet  
Kommentar:

 

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga

Eleven kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa Eleven kan  med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbundenträning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa Eleven kan med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
 Eleven kan med enkla förklaring beskriva vad och varför den tränar Eleven kan med nyanserade förklaringar beskriva vad och varför den tränar  Eleven kan med nyanserade förklaringar beskriva vad och varför den tränar och även koppla till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.

Har givit mig ett otroligt klar bild på vad eleverna kan praktiskt och teoretiskt utan pappersarbete. Prova göra något liknande.

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Det dagliga arbetet, Formativ bedöming idrott och hälsa. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam