Könstraditioner och det ”nya” friluftslivet – rapport

I denna rapport beskrivs och analyseras friluftsaktiviteter med fokus på skillnader mellan män

och kvinnor. Studien visar att fler kvinnor än män är aktivare när det gäller de aktiviteter som

flest människor utövar, exempelvis att ta nöjes- och motionspromenader och att arbeta i

trädgården, medan fler män än kvinnor är aktiva när det gäller aktiviteter som kräver en

specifik fysisk miljö, något större fysisk ansträngning och någon form av utrustning.

Undersökningen visar också att män respektive kvinnor är något aktivare i aktiviteter som

traditionellt förknippas med ett av könen exempelvis fiske och jakt respektive ridning och

solbada. Det är vidare en större diskrepans mellan vad män gör och vad de tycker är viktigast

än det är för kvinnor.

Fler män än kvinnor hade utfört fler av de uppräknade aktiviteterna men samtidigt angav

kvinnor flera aktiviteter som inte fanns med i vår enkät. I studien har fokus framförallt varit

på individuella handlingar med stor frihet som i hög grad kan förknippas med aktiviteter som

män utför, medan ett perspektiv på friluftslivsaktiviteter som sociala handlingar i vardagen

har saknats. Det verkar vara en överrepresentation av kvinnor när det gäller aktiviteter som

innehåller en social dimension, det vill säga aktiviteter som utförs tillsammans med andra

exempelvis barn. De flesta angav också att de ägnar sig åt olika aktiviteter för att de vill utöva

en fysisk aktivitet, koppla och/eller och umgås och att tiden är det största hindret.

Innebörderna av enskilda motiv och hinder kan vi inte läsa ut av studien, både motiv och

hinder kan förstås på olika sätt utifrån olika kontexter. Här behövs fördjupade studier, inte

minst för att både planering och organisering av friluftslivsaktiviteter påverkas av vad man

betraktar som friluftsaktiviteter och av vår kunskap om de skillnader mellan mäns och

kvinnors livssammanhang som påverkar kvinnors och mäns val och villkor för att utöva

friluftsliv.

Könstraditioner+och+det+nya+friluftslivet

Könstraditioner+och+det+nya+friluftslivet

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Det dagliga arbetet, Friluftsliv, GY11. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam