Friluftslivets ekonomi – GY11!

20121205-122504.jpg

Promotion och prevention med friluftsliv som grund!

Förebyggande hälsovård både fysisk och psykisk. Det är viktigt att förstå den potential som ligger i att förebygga ohälsa samt främja hälsa, såväl ur ett individperspektiv som i ett samhällsperspektiv. Vi måste skifta vårt tankesätt från behandling till förebyggande insatser. Samhällets förmåga att ta hand om alla som blir sjuka på grund av sin livsstil blir allt mer otillräcklig. Hälso- och sjukvården bör se friluftsliv/naturupplevelser som ett komplement till läkemedel och i samarbete med samhället i övrigt medverka i att utveckla kostnadseffektiva insatser som påverkar grundläggande orsaker till sjukdom och ohälsa.

Naturen reducerar stress och förbättrar återhämtningen. Naturen har lugnande inverkan på oss, stresshormonerna går ner och återhämtningen är effektiv. Även korta naturmöten på 4-5 minuter hjälper. Kronisk stress är skadligt för oss och kan leda till livsstilssjukdomar såsom hjärt- kärl sjukdomar, diabetes, depression, demens och cancer.Naturen ger smärtlindring på olika sätt: Bara åsynen av natur kan leda till att patienter mår bättre, oroar sig mindre, upplever mindre smärta och tillfrisknar snabbare.Vistelse i naturen ökar motivationen till fysisk aktivitet. Friluftsliv är den aktivitet som lättast motiverar människor till ökad fysisk aktivitet.

Vistelse i naturen gör att man rör sig mer. Vid samma typ av aktivitet rör man sig mer utomhus. Vistelse i naturen stärker immunförsvaret. Vi blir mindre sjuka ute på grund av att luftburna smittämnen får svårare att spridas. En annan orsak till färre infektioner är solens UVB- ljus som producerar D-vitamin i huden som i sin tur involveras i processer som gör immunförsvaret mer starkare. Låga nivåer av vitamin D hör också ihop med fetma.

Prioritering av samhällsinsatser? I Sverige använder sig hälso- och sjukvården av behandlingsmetoder som kan kostar upp till 50 000 Euro per vunnet levnadsår. I det statliga trafiksäkerhetsarbetet sätts värdet till ett vunnet levnadsår till ca 100 000 euro. För hälsofrämjande åtgärder, är samhällets betalningsvilja betydligt mer återhållsam. Varför? Särskilt när det står klart att psykisk ohälsa blir allt vanligare, även långt ner i åldrarna. Vällevnadssjukdomarna fortsätter att dominera hos en åldrande befolkning och kostnader för sjukvård och äldreomsorg väntas stiga kraftigt fram till 205. Genom den låga prioriteringen av hälsofrämjande åtgärder uppstår en hälsoskuld för samhället och en förlust av hälsa hos befolkningen. Alla är förlorare, såväl befolkningen med sämre hälsa som våra skattefinansierade institutioner som får ökade kostnader till följd av ohälsa. Att satsa på naturen i ett förebyggande hälsoperspektiv kan bidra avsevärt till förbättrad folkhälsa (läs hela broschyren). Om vi renodlar friluftslivet till en ren hälsoresurs, ett vitaminpiller med kraftfull verkan så kanske budskapet blir tydligare? Natur och folkhälsa hör ihop.

80 % av hjärt- och kärlsjukdomarna och diabetes typ 2 kan förebyggas och 40 % av cancernförekomsten.

Årligen dör 35 miljoner människor världen över av livsstilssjukdomar så som hjärt- kärl, diabetes, cancer, fetma eller psykisk ohälsa. 1,3 miljarder människor lider av övervikt.

Det moderna livet och våra basala behov går inte hand i hand. Det har uppstått ett gap mellan människans biologiska, sociala och psykologiska behov på ena sidan och den moderna livsföringen på den andra. Gapet får allt tydligare konsekvenser för såväl hälsa, samhälle och miljö.

Den mentala ohälsan är ett stort problem världen över. Självmord är en vanligare dödsorsak än trafikolyckor i Europa. Dessutom är det alarmerande att unga personers (15-25 år) självmordsbenägenhet har ökat dramatiskt.

Övervikt och fetma har fördubblats på 30 år i Sverige och liknande siffror finns i de övriga nordiska länderna och i EU i stort. Trenden är tydlig.

Källa: http://www.svensktfriluftsliv.se/ där de har massa olika pdf dokument kring friluftsliv. Skall ta fram det dokument som ovan är taget ifrån.

Vad vi kan koppla till vår kursplan med ovan är följande centrala innehållet och mål!

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.

Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Centrala innehållet:

  • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga
  • Spänningsreglering och mental träning

Hoppas ni finner något av ovan för att berika era friluftslivlektioner med.

;

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Det dagliga arbetet, Friluftsliv. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam