Peer coaching – Idrottslärare

Vi kan läsa i flertalet av forskningsböcker, hur blir vi bättre inom läraryrket? Det är att vi som pedagoger utvecklas, och vi har många saker som vi kan arbeta med och bli bättre på. Vi har auskultering som den främsta delen. Men på vilket sätt skall vi auskultera på? Kommer i några inlägg ta upp lite struktur kring hur vi kan göra. Hoppas det blir till användning.

 Peer Coaching

– samtalets struktur och genomförande, 45 minuter
 
  Presentatör: Den person som presenterar ett lektionsupplägg/arbetsområde. Tar emot och besvarar frågor om lektionen. För anteckningar under samtalet för att ha med sig detta inför vidareutveckling av lektionen.Coacher: Lyssnar aktivt på presentatören samtidigt som de gör anteckningar som stöd för det fortsatta samtalet. Ställer klargörande och utmanande frågor.

Observatör: Iakttar och skriver ned hur samtalet fungerar, ser till att tidsramarna hålls samt leder utvärderingen.

 

Presentation: Presentatören är den lärare som berättar om sitt lektionsupplägg/arbetsområde. Läraren redogör för mål, syfte och sammanhang. Vilket är viktigt för att få kollegan att förstå vad du vill med lektionen. Lyft gärna fram annan information som kan vara relevant, 5 min.

Fokusområde: Presentatören ställer en fråga för att beskriva sitt dilemma för coacherna, 5 min.

Klargörande frågor: Coacherna ställer klargörande frågor till presentatören. Målet är att alla i samtalet skapar sig en gemensam bild kring dilemmat, 5 min.

Individuell reflektion: Gruppen funderar tyst för sig själv och reflekterar över vilka utmanande frågor som kan leda samtalet vidare. Alla tänker utifrån ett formativt förhållningssätt, 5 min.

Utmanande frågor: Coacherna ställer utmanande frågor till presentatören. Frågorna utgår från att alla arbetar olika och manar till reflektion, de hjälper presentatören att se på sin undervisning ur nya perspektiv. Samtalet leder till ett dubbelt lärande, såväl presentatör, coacher och observatör utmanar sitt sätt att tänka, 10 min.

Gemensam reflektion: Gruppen går igenom vad de har kommit fram till, sammanfattar och drar slutsatser. Samtalet återkopplar till den inledande frågan kring dilemmat. Presentatören för anteckningar för att ha med sig detta inför vidareutveckling av lektionen, 5 min.

Utvärdering: Under ledning av observatören summerar deltagarna hur de upplevde samtalet , vad i samtalet var meningsfullt? 5 min

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Auskultering. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam