Bedömning stöd för idrott och hälsa

Denna del har alltid varit en utmaning för de flesta kan jag tänka mig. Alla har vi olika förutsättningar och kommer från olika idrottsbakgrunder. En som spelat handboll och fotboll många år kommer troligtvis kunna se lättare, men säkert även vara mer kritisk i sin bedömning. Med den meningen ovan, så behöver det inte alls betyda så, men en dansare har ett helt annat öga för rörelser än vad jag har.

Bedömning av goda rörelse egenskaper i gymnasieidrott och hälsoutbildning är en utmaning eftersom det finns många olika faktorer som påverkar rörelseförmågan och olika sätt att bedöma den. I det svenska exemplet finns det dock några specifika utmaningar som kan påverka bedömningen av goda rörelse egenskaper.

En av de största utmaningarna är bristen på standardiserade tester för att bedöma rörelseförmåga. Detta gör det svårt att jämföra resultat mellan olika skolor eller lärare, och det kan leda till ojämlikhet i bedömningarna. Dessutom kan lärare ha olika uppfattningar om vad som utgör en “god” rörelseförmåga, vilket kan påverka bedömningen. (Olika artiklar)

En annan utmaning är att eleverna kan ha olika utgångspunkter när det gäller rörelseförmåga. Vissa elever kan ha tränat och utvecklat sin rörelseförmåga sedan tidig ålder, medan andra kanske inte har haft samma möjligheter eller intresse. Detta kan påverka bedömningen eftersom det kan vara svårt att bedöma vad som är en realistisk förväntan för varje individ.

Ytterligare utmaningar kan vara bristen på utbildning för lärare när det gäller bedömning av rörelseförmåga. Tror inte det indirekt, mer att det handlar om vårt bagage från idrottsföreningarnas liv som vi har olika. Många lärare har inte tillräcklig kunskap om biomekanik och andra faktorer som påverkar rörelseförmågan, vilket kan göra det svårt att bedöma på ett korrekt sätt. Detta kan leda till felaktiga bedömningar och missade möjligheter att hjälpa eleverna att förbättra sin rörelseförmåga.

För att navigera dessa utmaningar är det viktigt att lärare och skolor fokuserar på att utveckla standardiserade tester och bedömningskriterier för rörelseförmåga, samt att ge lärare tillräcklig utbildning och träning för att bedöma rörelseförmåga på ett korrekt sätt. Dessutom är det viktigt att skapa en kultur där rörelse och fysisk aktivitet uppmuntras och prioriteras, både i skolan och utanför den, för att hjälpa eleverna att utveckla och förbättra sin rörelseförmåga.

Bedömning stöd

 
 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam