Min upplevelse-covid-19

Covid-19-pandemin har haft en djupgående inverkan på alla aspekter av samhället, inklusive utbildning. Stängningen av skolor och övergången till distansutbildning har stört livet för både elever, föräldrar och lärare. Det vi kunde se i Sverige, men troligtvis i alla länder skulle jag gissa att låginkomstfamiljer i samhällen som drabbats oproportionerligt mycket av störningarna i deras utbildning. På vår skola fick vi höra (gymnasieskola) av våra mentorer, rektorer samt EHT team att väldigt många elever inte fick mat, de var 7-8 personer som bodde i en 2:a alt 3:a som hade det stora utmaningen. (Tur att många skolor ger ut en lånedator till eleverna).

Även om stängningen av skolor var en nödvändig åtgärd för att förhindra spridningen av viruset, hade det också den oavsiktliga konsekvensen att den uppmärksammade befintliga ojämlikheter i utbildningssystemet. Detta var särskilt tydligt på det sätt som elever från låginkomstfamiljer och marginaliserade samhällen påverkades oproportionerligt mycket av störningarna i deras utbildning. Stängningen av skolor och övergången till distansundervisning hade en betydande inverkan på elevernas akademiska prestationer och välbefinnande.  Många av dessa elever saknade tillgång till den teknik och de resurser som behövdes för att delta i distansutbildning och var därför i underläge jämfört med sina kamrater. Stängningen av skolor störde dessutom tillhandahållandet av väsentliga tjänster, såsom skolmåltider och stöd till elever med särskilda behov, vilket ytterligare förvärrade befintliga ojämlikheter. Något jag har märkt, är att det finns mindre förståelse för betygskriterier. Vid genomgångar, vilket jag alltid gör vid nya områden, en gång i början, en gång i mitten samt en gång i slutet på ett nytt arbetsområde. Då förstår majoriteten fortfarande inte vad som skall kunna teoretiskt eller praktiskt. (Givetvis blir det flera påminnelser på lektionstiden, där jag tar upp kort, varför vi gör det vi gör utifrån våra betygskriterier. 

Även i den Norska skolstyrelsens slutrapport om Covid-19:s inverkan på utbildningen systemet ger värdefulla insikter om de utmaningar som studenter och lärare ställs inför under pandemin. ( Som i Sverige)Dessa studenter var mer benägna att uppleva akademiska motgångar och oengagerad från sina studier, vilket kan få långsiktiga konsekvenser för deras framtidsutsikter.

Rapporten rekommenderar riktade insatser för att ta itu med Covid-19:s inverkan på jämlikhet i utbildningssystemet. Dessa insatser inkluderar ökade anslag till skolor i eftersatta områden, förbättrat stöd till elever med särskilda behov och riktade åtgärder för att komma till rätta med den digitala klyftan. Rapporten lyfter också fram behovet av större samarbete mellan skolor, föräldrar och det bredare samhället för att stödja elever under pandemin och därefter.

Sen finns det givetvis mycket mer att ta upp kring dessa 2 år och antar med säkerhet att det kommer fler rapporter som belyser det som “redan var ett problem” i skolan. 

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022-12-16-pandemin-har-forstarkt-befintliga-utmaningar-i-skolvasendet

 

 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam