Kollegial observation – idrottslärare

  Kollegial observation

– struktur och genomförande

Öppet samtal och planering inför den kollegiala observationenLektionen genomförs med kollega/kollegor som dokumenterar

Gemensam reflektion

Gemensam summering

Inled med ett öppet samtal kring vad den undervisande läraren vill att kollegorna ska ha fokus på. Den undervisande läraren beskriver hur det önskade läget ser ut efter lektionen. Vad är målet med lektionen? Vilka förmågor är det tänkt att eleverna ska träna och utveckla? Säkerställ att den undervisande läraren och kollegorna är ense om vad som ska observeras och utarbeta därefter ett observationsprotokoll.

Lektionen genomförs med kollegial observation. Varje kollega dokumenterar sina iakttagelser skriftligt i observationsprotokollet.

Gemensam reflektion efter att lektionen är genomförd. Den undervisande läraren inleder med att beskriva sina upplevelser och tankar. Samtala därefter tillsammans utifrån observationerna. Genomför samtalet i form av ett cirkelsamtal där varje deltagare lyfter en observation i taget för att därefter låta ordet gå vidare till nästa deltagare. När en deltagare har uttryckt alla sina observationer säger hon/han ”pass” och lämnar över ordet till nästa deltagare. Det är av stort värde när en observation i taget behandlas, det ger alla deltagare mer tid att lyssna för att utveckla sin förståelse. God dynamik i samtalet är en stark framgångsfaktor i kollegialt lärande.

Summering utifrån alla deltagares observationer. Uppfylldes målet med lektionen? Vad fungerade bra? Vad behöver utvecklas? Finns det något moment som kan tas bort? Vad har vi fått syn på och lärt oss? Vad vill vi utveckla i vår undervisning?

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Auskultering, Det dagliga arbetet, Pedagogik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam