BFL – Two wishes and a star – idrott och hälsa

BFL = Bedömning för lärande.Bedömning för lärande är ett förhållningssätt, en pedagogik, där eleverna vid början av en kurs, kunskapsområde får veta vad de förväntas lära sig. Du som lärare börjar kunskapsområdet, kursen med att börja arbeta tillsammans med eleven, du tar reda på vad redan vet om ämnet samt för att identifiera luckor eller missuppfattningar, det kallas också diagnostiska frågor i andra sammanhang. När kursen fortsätter fortgår arbetar eleven och pedagogen tillsammans för att bedöma elevens kunskap, vad eleven behöver lära sig för att förbättra och utvidga sina kunskap för att nå längre i sin kunskap = slutbetyg men även och hur eleven på bästa sätt kan uppnå detta. Bedömning för lärande sker i alla steg av läroprocessen.

Kamratbedömning kan bland annat användas för att på ett naturligt sätt exempel på olika sätt att uppfylla samma mål, vilket är viktigt för att hjälpa eleverna urskilja de kvaliteter som ska bedömas. Kamratbedömning är ett sätt för eleverna såväl att få, som att lära sig ge, feedback. (Jönsson, 2010)

Liksom Wiliam & Thompson (2007) tar Jönsson också upp elevernas positiva inverkan på varandras arbeten när de ger varandra gensvar. Wiliam & Thompson trycker särskilt på att det är viktigt för elevens utveckling att arbeta med någon annans text än sin egen. Dels är det lättare att se svagheter och styrkor i någon annans arbete än i sitt eget dels är just mångfalden av olika sätt att lösa en gemensam uppgift på och att diskutera de olika variationerna något som ger en positiv effekt på elevens egna arbeten. När eleven arbetar med målen och kriterierna och granskar en kamrats arbete pågår samtidigt en egen reflektion samt möjlighet till inspiration och utveckling av det egna arbetet. Det har också enligt Wiliam & Thomson visat sig att eleverna tar emot ett gensvar från en kamrat på ett bättre sätt än av t.ex. en lärare. Det kan handla om att eleverna är i en mer jämlik situation än i en lärare – elev situation och att eleverna ”talar samma språk”. (Denna står det mycket mer i, pedagogstockholm pdf)

 Two stars and a wish

Denna modell är en av de mest kända och mest uppskattade. Den fungerarlika bra i arbetslaget som den görs med elever. Men som mångt och mycket annat kan det behövas några omgångar innan det blir kvalitativt. Denna model kommer nu användas som kamratrespons. Jag läste om denna i William Deweys bok, bedömning för lärande. Eleverna fokuserar på att vid responsen börja med att lyfta två saker (two stars=beröm) som de tycker är bra i det arbete som de ska ge respons på.  Avslutningsvis ger eleverna förslag på en sak som de tycker att kamraten kan utveckla i arbetet (a wish = att förbättra). För att “two stars and a wish” ska fungera riktigt bra krävs att läraren själv använder modellen i sin feedback till eleverna så att de kan utveckla stategier för hur det kan se ut. Du som pedagog/ledare behöver strukturera upp så den kamratrespons som skall ske, handlar om rätt sak. Vi vet alla, det kan sticka iväg vid feedback. Ett tips skulle kunna vara, när de är ovana, stödfrågor!

Att lära sig bedöma det man har gjort i förhållande till mål och kriterier, samt att ge sig själv feedback, är svårt. Detta är därmed ingenting som eleverna kan förväntas behärska med en gång. Självbedövning är något som behöver övas kontinuerligt och det kan ta tid innan övning ger utdelning. (Jönsson, 2010)

Hur skulle detta kunna appliceras på idrott och hälsa kursen? Där går det att använda det på flera olika sätt. Men Hjärt- och lungräddning är ett perfekt exempel och ett enkelt konkret sätt att börja på. Vattenlivräddning, tejpning av stukade fotleder, träning etc.

Hjärt- och lungräddning

Two stars One wish
Du hade rätt tempo i kompressionerna Du behöver ha rakare armar och svanka mer, annars kommer du inte orka i så många minuter.
Dina två inblåsningar var rätt

Hoppas att det gav något till er. Trevlig dag snart helg.

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Betyg och bedömning, Det dagliga arbetet, Formativ bedöming idrott och hälsa, GY11, Okategoriserade, Pedagogik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam