Kursplan Grundskolan-Gymnasiet (Progression Del I)

Vi har länge vetat om att gymnasiet skall vara en fortsättning när det kommer till kunskapsbyggande från grundskolan. Vi skall inte repetera allt för mycket, vi skall ge dem ny kunskap. Grundskolan har sina förutsättningar för att bedriva sin verksamhet och vi på gymnasiet har vår och allt där emellan är kvalitén på ett vitt span. För grundskolans kurs idrott och hälsa så finns det en film på vad de idrottslärarna skall tänka på samt lite olika scenarion att ta i beaktning. Ni ser den här:  och hälsa del 1 och hälsa del II (finns även på skolverket i helfilm, kunde inte få med hela filmen här dessvärre)

På grundskolan är det tydligt uppdelat vad kursen idrott och hälsa skall innehålla. Jag tänker i detta inlägg lägga fokus på Friluftsliv och utevistelse

Friluftsliv och utevistelse

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering. Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Kriterierna från Grundskolan är:

E-Nivå: Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

C-Nivå: Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

A-Nivå: Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Progression

Det centrala innehållet i Idrott och hälsa 1 är följande:

  • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  • Metoder och redskap för friluftsliv.
  • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.

E-Nivån: Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

C-Nivån: Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

A-Nivån: Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Var befinner vi oss i denna progression från grundskola till gymnasiet? Det finns inget entydigt svar givetvis, alla elever som jag har haft på gymnasiet som kommer från grundskolan har så vida kunskaper så det blir svårt att ta efter där det är tänkt att vi skall börja. Några är grymma på läsa karta, andra på kost och träning medens det finns de som är behärskar friluftsliv oerhört bra. Sen finns det väldigt många som kommer med ett MVG från grundskolan men kan inget alls och inte glömma de som är kompletta. På sikt kommer det att stävjas med vår nya reform, hoppas jag.

För mig att gå in här och ge någon form av entydig riktlinje, blir svårt tycker jag. Ni måste själva titta på begreppen och tolka vad som anses vara realistiskt att eleven från grundskolan skall kunna när de kommer till din skola.

Om vi tar kartkunskap så skulle jag säga följande om vi tittar på progressionen: När de kommer från grundskolan skall de kunna på en E nivå med viss säkerhet orientera sig i okända marker/miljöer med hjälp av en karta. Då är min tolkning att de på gymnasiet skulle behöva för en E nivå, en genomgång av kartkunskapen för att friska upp minnet. Kanske en lättare orienteringsövning för ta fram minnet lite ytterligare för att sedan be dem klara av en stjärnorientering utan för mycket frågor. Det är enligt mitt sätt att se på det, det minsta möjliga. Andra skulle definitivt höja nivå. 

Tankar och reflektioner, kommer att fortsätta att ta fram andra kunskapsområden.

Ni hittar det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i GY11, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Ett svar på Kursplan Grundskolan-Gymnasiet (Progression Del I)

  1. Lärare skriver:

    Håller med dig, tanken är ju att de ska fortsätta utvecklas i gymnasiet och inte upprepa tidigare erfarenheter och kunskaper för mycket. Ditt exempel på orientering tycker jag är bra, inte alls för hårt ställt på grundskolan. Friluftsliv kan ju vara väldigt varierande beroende på grundskolans utemiljö, ekonomi, material, resurser och tid, varierar stort mellan olika skolor. Kanske det mål som är svårast att “stegra” för gymnasiet tänker jag. Ibland känner jag att det vore bra med ett nationelltprov även i ämnet idrott och hälsa, med fokus på just hälsa. Kost, sömn, stress motion med mera. Det skulle göra det enklare för er gymnasielärare att veta vilken “grundnivå” eleverna ska nå i grundskolan. Keep up the good work med hemsidan! /Stefan, grundskolelärare, Idrott och hälsa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam