Quick fix – värdera olika lektioner

Syfte med uppgiften

I den sista delen av kursen så kommer du att få prova på olika fysiska aktiviteter och sedan bedöma de olika aktiviteternas betydelse kopplat till hälsa och välbefinnande dels för dig själv men också för vad varje aktivitet kan betyda för individer i stort. Då kommer på så vis att få en egen insikt i olika aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande.

Uppgiftsbeskrivning

Kontinuerlig reflektion – Obligatorisk uppgift för alla

Du kommer under kommande lektioner att få prova på olika aktiviteter, du ska efter varje lektion skriva ned en spontan reflektion utifrån nedanstående punkter;

 • Hur kändes det mentalt? Var det kul? Varför?
 • Hur kändes det fysiskt? Jobbigt? Lätt? Varför?
 • Känner du dig avslappnad och trött på ett skönt sätt?
 • Är detta en aktivitet som du kan tänka dig att göra fler gånger? Varför?
 • Vilka hälsoeffekter anser du att denna aktivitet bidrar med? På kort sikt? På lång sikt?
 • Kan du koppla denna aktivitet till någon speciell livsstil? Varför?
 • Finns det något kulturellt med denna aktivitet?
 • Vilket kön dominerar denna aktivitet? Varför tror du att det är så?

Du ska nu med hjälp av dina lektionsreflektioner skriva en slutanalys baserat på deltagandet i aktiviteterna och dina reflektioner. Din uppgift är att väga aktiviteter mot varandra och med varandra (kom ihåg att den ena aktiviteten inte behöver utesluta den andra). Slutprodukten skall vara på max 4 st A4-sidor i strl 12 med radavstånd 1,5.

Punkter att ta hjälp av vid arbetet med slutprodukten;

 • Syftet med aktivitetsformen
 • Hälsoeffekter
 • Livsstil och miljö
 • Fysisk och mental påverkan
 • Välbefinnande
 • Finns det några dominerande könsmönster i aktiviteten
 • Individ och grupp

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
 2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
 3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
 4. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
 5. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.

Kurskod: IDRIDR01

Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
 • Rörelse till musik samt dans.
Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Det dagliga arbetet, GY11, Quick fix - lektionsplaneringar. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam