Utvärderingsformulär (ang. bedömningens kvalitet) Jönsson A

Den här filen går inte att öppna eftersom JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare. Aktivera och läs in igen.

Utvärderingsformulär (ang. bedömningens kvalitet) Jönsson A
Anders Jönsson har gjort frågeformulär som handlar om bedömningens kvalitet. Jag har skrivit om denna i ett google formulär. Det är ett test som kan få upp ögonen för dig som arbetar med bedömningens kvalitet. Skulle vara kul om vi hade så många lärare som möjligt här, som vill göra testet. Sen lägger jag upp en sammanställning på det.

Detta formulär är ingen helhet i sig, utan enskilda aspekter. Så tanken när vi utför detta, så får du därför absolut INTE summera dina kryss i formuläret, utan avsikten är att varje aspekt ska stå för sig själv. Jämföra dessa frågor med diskussionen kring betyg, bedömning och BFL (bedömning för lärande). Ett grundläggande problem med betyg är just sammanvägningen, eftersom värdefull information om styrkor och utvecklingsbehov försvinner när man sammanväger. Att få reda på att man som elev har C på en uppgift hjälper inte elevens utveckling över huvud taget, utan eleven behöver få reda på vilka aspekter hon/han har lyckats med och vilka aspekter hon/han behöver utveckla vidare (samt hur detta ska gå till).

På motsvarande sätt i formuläret: Har du satt kryss för att du i låg utsträckning tydliggjort krav och förväntningar för eleverna, då är detta ett av dina utvecklingsområden. Antagligen finns det flera parallella utvecklingsområden och/eller styrkor. Att summera resultaten från olika aspekter och säga att man t.ex. befinner sig på nivå 3 eller är novis på BFL-skalan är därför meningslöst - det ger inget stöd för det fortsatta arbetet. Fundera istället över HUR du kan arbeta vidare för att tydliggjort krav och förväntningar för eleverna.
Logga in på Google för att spara förloppet. Läs mer
Tydliga förväntningar
I vilken utsträckning anser du att det är tydligt för eleverna vad som bedöms?
I låg grad
I hög grad
Rensa markering
Kan du ge ngt exempel på hur du arbetat för att eleverna skall förstå undervisningens mål och krav?
Rensa markering
Ditt svar
Brukar du dela ut bedömningsanvisningar och/eller exempel på elevprestationer (tex från tidigare klasser) för att förtydliga för eleverna vad som förväntas av dem?
Rensa markering
Ditt svar
Har du någon gång frågat eleverna om de upplever att det är tydligt vad som bedöms?
Rensa markering
Ditt svar
Överenststämmelse med kursplanerna
I vilken utsträckning anser du att dina bedömningar är i linje med mål och kunskapskrav i kursplanerna?
I låg grad
I hög grad
Rensa markering
Kan du ge/visa något exempel på en bedömning som du anser vara i linje med mål och krav?
Rensa markering
Ditt svar
Har du någon gång frågat eleverna (tex, med en enkät) i vilken utsträckning de upplever att förväntningarna är tydliga för dem?
Att eleverna vet vad som krävs av dem för de olika nivåerna.
Rensa markering
Ditt svar
Har du någon gång frågat eleverna om de upplever att det finns en överensstämmelse mellan undervisningens mål och bedömningen, eller en överensstämmelse mellan undervisning och bedömning?
Rensa markering
Bedömningsanvisningar (ex redogörelse hur vi tolkat de aktuella delarna av kunskapskraven tillsammans med en större grupp verksamma lärare).
I vilken utsträckning använder du dig av bedömningsanvisningar?
Rensa markering
Ditt svar
Kan du visa något exempel på bedömningsanvisningar som du använder/har använt?
Rensa markering
Ditt svar
Systematisk bedömning
I vilken utsträckning anser du att du bedömer systematiskt (dvs, väljer ut vilka specifika mål och kunskapskrav du skall bedöma under ett visst avsnitt och fokuserar på dessa)?
i låg grad
I hög grad
Rensa markering
Kan du ge något exempel på hur du går/gick till väga?
Rensa markering
Ditt svar
Dokumentation
I vilken utsträckning grundar du din bedömning på insamlade elevprestationer och/eller egen dokumentation, jämfört med intuitiv bedömning?
I låg grad
I hög grad
Rensa markering
Kan du ge något exempel på hur du går/gick till väga?
Ditt svar
Allsidig bedömning
I vilken utsträckning anser du att du bedömer allsidigt, dvs, bedömer samma mål och/eller kunskapskrav utifrån flera olika bedömningsformer?
I låg grad
I hög grad
Rensa markering
Kan du ge något exempel på några olika bedömningsformer som du använt för att bedöma samma mål eller krav?
Rensa markering
Ditt svar
Brukar du fråga eleverna i vilken utsträckning de upplever att de får möjlighet att visa vad de kan?
Rensa markering
Ditt svar
Feedback
I vilken utsträckning anser du att du ger nyanserade och framåtsyftande feedback på elevernas prestationer i förhållande till mål och kriterier?
I låg grad
I hög grad
Rensa markering
Kan du ge något exempel på hur du går/gick tillväga?
Rensa markering
Ditt svar
Själv- och kamratbedömning
I vilken utsträckning ger du eleverna möjlighet att bedöma sina egna (eller kamraters) prestationer?
I låg grad
I hög grad
Rensa markering
Kan du ge något exempel på själv- eller kamratbedömning som du genomfört med dina elever?
Rensa markering
Ditt svar
Har du någon gång frågat eleverna hur de upplever själv- eller kamratbedömning?
Rensa markering
Ditt svar
Har du någon gång kontrollerat ifall eleverna lär sig mer eller bättre efter att de fått bedöma sina egna prestationer?
Rensa markering
Ditt svar
Motiverande och lärande
I vilken utsträckning anser du att de bedömningsuppgifter du använder är motiverande för eleverna?
I låg grad
I hög grad
Rensa markering
Kan du ge ett exempel på en sådan bedömningsuppgift?
Rensa markering
Ditt svar
Har du någon gång frågat eleverna om de upplever att bedömningsuppgifterna är motiverande och/eller lärande`
Rensa markering
Ditt svar
Har du någon gång kontrollerat ifall eleverna lär sig mer eller bättre efter att de fått arbeta med uppgifter som de upplever som motiverande och/eller om eleverna upplever att de lärt sig mer eller bättre?
Rensa markering
Ditt svar
Skicka
Rensa formuläret
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Formuläret skapades på NTI-gymnasiet Stockholm. Anmäl otillåten användning
 
 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Betyg och bedömning, Formativ bedöming idrott och hälsa, Pedagogik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam