The big five – idrott och hälsa

Hur kan vi som idrottslärare arbeta med The big five? När vi har traditionell idrottsundervisning, friluftsundervisning, Hjärt- och lungräddning, genus, träningsmetoder etc?

File 372

bild från bedömning för lärande

Analysförmåga

Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga

Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga

Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information

Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga

Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Det går att hitta olika ingångvinklar på alla fem förmågorna vill jag påstå. Mitt sätt kommer att vara, ta det som är det lättaste först för att sedan börja med att göra det mer avancerade. Få in det i större kontexter.

Vill du veta mer?

Gå med i Facebookgruppen The big five

 

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Det dagliga arbetet, Pedagogik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam