Kunskapsområdet – planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.

Med ovanstående ingress i vår kurs så arbetar många idrottslärare runt om i landet med att skapa sina egna träningsprogram med ett eget uppsatt mål som förhoppningsvis bidrar till att eleven uppnår en bättre hälsa. Vi bedriver undervisningen så att den fysiska aktiviteten är utformad så att alla har möjlighet att utvecklas från sina egna förutsättningar och behov. Behöver eleven sätta upp ett mål som innebär rehab, så är vi där och guidar samt stöttar nämnda målet. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
 2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
 3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.

Centrala innehållet är:

 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
 • Spänningsreglering och mental träning.

Hur väljer vi då att arbeta med ovanstående? Finns väldigt många olika infallsvinklar där vi kan arbeta med ovanstående. De frågor jag ställer mig:

 • Har eleven fått rätt förutsättningar för att klara av uppgiften?
 • Kan eleven nå hela kunskapsskalan på den period vi arbetar med det nämnda?
 • Räcker det med 2, 4, 6, 8 alternativt 10 veckor för att kunna hinna uppleva någon hälsoeffekt? (att de själva upplever någon effekt)
 • På vilket sätt kan jag involvera eleven i detta arbete, så att denne känner sig motiverad?
 • Hur skall kunskapsmätningen se ut?
 • Skall jag ha för test och efter test? (ett under också vid en längre period)
 • Hur får jag eleven att gå från maskinen till de fria vikterna själv?

Jag, med min kollega tänker oss att vi kommer arbeta med att skapa sig ett eget hälsa/träningsmål under 8-10 veckor. Innan dess har eleverna fått flera lektioner att arbeta med träning av olika slag. Där efter startar vi med att göra ett fystest, ser ut på följande sätt:Fysiologiska tester

Med de värden som de skriver in direkt i formuläret skickas till mig för att jag skall hålla dessa för dem. Vidare får de även dessa utskickade så att de har dem. I slutet av perioden så gör de samma test. Då har de två olika värden att jämföra emot varandra. Detta kopplas till teori och loggar som de för efter varje lektion.

Till detta har jag även skapat en labb för eleverna, där de skall ta reda på hur mycket de rör på sig under ett dygn. Vet att det finns många program för detta, hur vi kan skatta vårt energibehov. Varför jag valt att eleven gör detta själv, är för att medvetandegöra rörelsen på svart och vitt. Annars är det väldigt lätt att höfta, jag går 3 timmar om dagen, men i själva verket gör denne inte det. Så här ser den labben ut. Ta den gärna om ni förstår den! (inte så snygg estetiskt)

Energiförbrukning-laboration

Under denna längre period har jag två till tre samtal med eleverna där de har med sitt träningschema till varje lektion. Vid dialog med eleven så diskuterar vi hur eleven tänkt och varför hen tränar på det valda sättet. Feedback/feedforward ges direkt i det samtalet, samtidigt som jag gör noteringar för att se var eleven befinner sig i sin förståelse. Återkommer med matriser och google docs.

Eleverna kommer också under ett par dagar att få skriva ner vad de äter. Har inte tagit fram något dokument för det ännu, men det kommer. 🙂

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Det dagliga arbetet, Pedagogik, Quick fix - lektionsplaneringar. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam