Vad kostar övervikten i världen?

Kunna ha olika diskussioner med våra elever när det kommer till att ha en hållbar utveckling, ta ansvar för vår hälsa etc. Ta och skriv ut en artikel eller två, dela in klassen i lite grupper. Om ni haft ett hårt konditionspass och har tid över, diskutera gärna denna typ av frågor eller hitta en annan infallsvinkel med hälsan. Denna del gör det väldigt påtagligt.

Övervikt lika dyrt som krig

Samhällets globala kostnader för övervikt och fetma är lika stora som för rökning eller världens krig. Nästan en tredjedel av världens befolkning är nu antingen överviktig eller fet.

Det visar en ny rapport av brittiska konsultföretaget McKinsey Global Institute.

Sverige ligger något bättre till, än många länder i Europa, men sämre till än exempelvis Frankrike. I ett land med en så gastronomisk kultur har det kallats den franska paradoxen.

– Man tror att det beror på att det är ordning och reda på matvanorna. När man äter så äter man, men man småäter inte däremellan och man kontrollerar portionsstorlekarna, säger Stephan Rössner, professor på överviktsenheten vid Karolinska Institutet, till Ekot.

I Sverige beräknas ungefär varannan man och var tredje kvinna bära på för många kilon och 14 procent av svenskarna är feta, med ett BMI* över 30. Globalt sett kommer varannan vuxen i världen att vara överviktig om femton år om utvecklingen fortsätter, enligt den nya rapporten.

Att vara fysiskt aktiv som barn minskar risken för cancer senare i livet.

– Övervikt och fetma är ett stort hot mot vår hälsa. Vi vet att det är en stark bidragande orsak till ett flertal cancersjukdomar, som till exempel cancer i tjock- och ändtarmmatstrupe, och bröst. Vi behöver äta sundare och röra på oss mer för att minska risken för ohälsa, säger Elizabeth Johansson, sakkunnig på Cancerfonden.

Cancerfonden anser att det är oroväckande att vi rör oss allt mindre och att fetman ökar. Ansvariga samhällsinstanser måste fatta beslut som främjar en mer aktiv livsstil och skapar sundare matvanor.

En bra idé är att börja med barnen, med fler idrottstimmar i skolan, då vanor ofta skapas tidigt i livet. Även om föräldrarna är barnens viktigaste förebilder, har samhället ett stort ansvar för att ge alla barn och unga en god start i livet. Här har skolan en avgörande roll för att tidigt ge barn hälsosamma kost- och motionsvanor. Cancerfonden anser att minst tre timmar schemalagd fysisk aktivitet per vecka ska vara obligatoriskt för alla barn och unga i skolan.

Cancerfonden föreslår att:
• en nationell strategi för goda levnadsvanor tas fram
• informationsinsatser för att öka kunskapen hos allmänheten om
sambanden mellan goda kost- och motionsvanor och cancer bör genomföras
• det blir obligatoriskt med minst tre timmar schemalagd fysisk aktivitet per vecka i skolan
• samhällsplaneringen främjar ökad fysisk aktivitet.

Läs mer i Cancerfondens intressepolitiska program

*BMI (Body Mass Index) mäter förhållandet mellan längd och vikt. Gränsen för övervikt går vid 25. Läs mer.

 

Fetma lika dyrt som världens krig

Publicerat fredag 21 november 2014 kl 03:00
Övervikt, man med mage. Foto: Bertil Ericson/TT.

Samhällets kostnader för övervikt och fetma är lika höga som för rökningen eller för de väpnade konflikterna i världen. Nästan en tredjedel av världens befolkning är nu överviktig eller fet. Det konstaterar det brittiska konsultföretaget McKinsey Global Institute i en ny rapport.

– I Europa ligger Sverige i den nedre tredjedelen av fetma-ligan. Det är bättre än Tyskland och Storbritannien, men vi ligger sämre till än till exempel Frankrike som ju är Europas smalaste land, säger Stephan Rössner, professor emeritus vid Karolinska Institutet  som forskar om fetma.

Rössner säger vidare att det är få länder där man äter bättre än i Frankrike, och det har kallats den franska paradoxen.

– Frågan är varför ett land med en så gastronomisk kultur kan upprätthålla normal kroppsvikt och man tror att det beror på att det är ordning och reda på matvanorna. När man äter så äter man, men man småäter inte däremellan och man kontrollerar portionsstorlekerna, säger Stephan Rössner.

I Sverige är en tredjedel av befolkningen överviktig och 14 procent av svenskarna är feta med ett BMI över 30.

Globalt sett kommer varannan vuxen i världen att vara överviktig om femton år om utvecklingen fortsätter, enligt den nya rapporten

Den visar också att samhällets utgifter för överviktens effekter är lika höga som vad väpnade konflikter eller rökning kostar. Stephan Rössner gillar jämförelsen:

– Jag tycker det är bra att man gör den här typen av jämförelser därför att det visar att fetma inte är något löjligt, självförvållat för slappa, slöa typer. Det är en kollision mellan stenåldersgener som säger ‘Ät för imorgon finns det ingenting’ och vår moderna miljö där vi har enormt god, läcker, kalorität mat och inte behöver röra på oss. Och i den krocken är vi förlorare, säger han.

För att bryta trenden med allt fler överviktiga räcker det inte med att lägga ansvaret för bättre mat och mer motion på individerna, enligt rapportförfattarna.

Nu måste samhället på olika sätt skapa möjligheter till en bättre livsstil, genom förändringar i normer och fysisk miljö. Det är något som Stephan Rössner välkomnar för hittills har beslutsfattarna inte gjort tillräckligt, säger han:

– Detta är ett problem. Det är inte estetik, det är inte lite mulliga brudar på badstranden på sommaren. Det är deprimerade människor som kämpar som sjutton för ingen vill vara fet, säger Rössner.

Om femton år kan halva världen vara överviktig

 TT
Foto: TT

Kostnaderna för övervikt och fetma är nu lika stora som för rökning eller för väpnade konflikter och terrorism.

Enligt en rapport från McKinsey Global Institute är världens totala kostnader för fetma och övervikt nästan 16 biljoner (tusen miljarder) kronor per år, vilket är mer än kostnaderna för alkoholism och klimatförändringar. Bara i Storbritannien är den årliga kostnaden över 500 miljarder kronor, skriver brittiska BBC.

(16 biljoner kronor motsvarar 2,8 procent av den totala ekonomiska aktiviteten i världen.)

Att fler människor blir feta eller överviktiga får enligt rapporten stora effekter på ekonomin. Det handlar bland annat om att sjukdomar som diabetes, vissa cancertyper och hjärt- och kärlssjukdomar blir vanligare, att arbetsdagar faller bort och att ekonomisk utveckling uteblir.

Halva mänskligheten överviktig år 2030

Enligt McKinsey Global Institute  är omkring 30 procent av jordens befolkning – 2,1 miljarder människor – överviktiga eller feta.

I rapporten varnar man för att hälften av människorna på jorden kan vara feta eller överviktiga år 2030 – det vill säga om femton år.

Forskarna bakom rapporten skriver att det inte räcker med att försöka få enskilda att ändra sitt beteende. Man kan inte helt förlita sig på det individuella ansvaret. Rapportförfattarna vill se en övergripande strategi som är av ”tillräcklig storlek” eftersom vi nu står inför en krisartad utveckling.

Mindre portioner

Om rätt åtgärder genomförs kan man bara i Storbritannien spara över 9 miljarder kronor per år i sjukvårdskostnader.

En av åtgärderna är att minska storleken på portionerna för färdigpackad mat och ändra innehållet i processad mat. En annan metod är att göra livsmedel med högt kaloriinnehåll mindre tillgängligt.

Enligt rapporten ger allmänt minskad portionsstorlek mycket bättre effekt på hälsa och ekonomi än till exempel skatt på fet mat och produkter med hög sockerhalt. Inte heller folkhälsokampanjer är särskilt effektiva, menar man.

Läs hela rapporten och alla förslag från McKinsey Global Institute här!

 

IMG_2282.PNG

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Det dagliga arbetet. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam