Sambedömning i skolan

Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. Materialet riktar sig till sig till lärare, skolledare och andra som arbetar med pedagogisk utveckling i skolan.

Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. Materialet riktar sig till sig till lärare, skolledare och andra som arbetar med pedagogisk utveckling i skolan. Syftet med stödmaterialet är att beskriva hur lärare kan arbeta med sambedömning som ett sätt att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning. Stödmaterialet innehåller gott om exempel på sambedömning, både i Sverige och utomlands. I varsitt längre avsnitt berättar vi hur lärare från tre svenska skolor har arbetat. Skolorna skiljer sig åt och exemplen är valda för att visa fördelar och nackdelar med olika tillvägagångssätt. Tanken är att lärare och skolledare ska kunna välja och anpassa en modell som passar de egna förutsättningarna när de planerar för sambedömning på sin skola.

Sambedömning kan vara ett sätt att öka likvärdigheten i lärarnas bedömning och betygssättning, eftersom den stärker lärarnas enighet i vad som ska bedömas. Detta förefaller förstås som självklart, men har också stöd i forskning. När det gäller tillförlitligheten i lärarnas bedömningar så är forskningsbilden oklar. Det innebär att det fortfarande är ovisst om lärare, som är eniga i vad som ska bedömas, blir alltmer eniga om hur de värderar en viss elevprestation.

Hur bedömer vi likvärdigt?

Sverige har ett mål­ och kunskapsrelaterat betygssystem, där elevernas prestationer ska bedömas i relation till kunskapsnivåer som formulerats på förhand (kunskaps­ kraven i kurs­ och ämnesplanerna). Ett sådant system ställer stora krav på analys och tolkning både av formuleringarna i kurs­ och ämnesplanerna samt av elevernas prestationer (se figur 1). Samtidigt förväntas lärarnas bedömning och betygssätt­ ning vara likvärdig, vilket innebär att det behöver finnas en samstämmighet i alla de tre tolkningsleden som illustreras i figuren: Figur 1.

• tolkning av styrdokumenten
• tolkning av elevarbeten
• tolkning av det samlade underlaget.

Ni kan läsa hela pdf´n här: Likvärdig bedömning

IMG_2282.PNG

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Betyg och bedömning, Betygsättning, GY11, Pedagogik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam