Prövning del III

Nu har det kommit nya direktiv för oss vad anbelangar prövning i skolan. Det lades upp i förra veckan på skolverket och myndigheten för skolverket.

Deras direktiv kommer nedan (Prövning skolverket):

En prövning görs utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven. Bestämmelserna om bedömning och betyg i läroplanerna gäller också vid prövning. Det innebär till exempel att läraren vid betygssättningen ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Vid en prövning ska alltså alla betygssteg vara aktuella, det vill säga eleven ska kunna få något av betygen A-F vid en prövning. Det finns inte någon begränsning av hur många gånger eleven kan genomgå prövning i samma ämne eller kurs. För gymnasieskolan gäller detta enbart om eleven uppnått betyget F vid tidigare prövningar.

I likhet med bedömning i samband med undervisning kan varierande bedömningsformer användas vid prövning. Det finns med andra ord inget som hindrar läraren från att vara flexibel i sitt tillvägagångssätt.

Statens skolinspektion har i sin tillsyn funnit att en skola som regelmässigt genomfört prövningar enbart på del eller delar av kurser, fortsättningsvis måste genomföra prövningar på hela kursen. En prövning är alltså inte en komplettering av en viss uppgift i en kurs, för att till exempel få betyget E.

Om prövning i skollagen (2010:800): 10 kap. 23 § (grundskolan), 12 kap. 23 § (specialskolan), 15 kap. 28 § (gymnasieskolan), 20 kap. 30 § (kommunal vuxenutbildning), 22 kap. 24 § (utbildning i svenska för invandrare)
8 kap. 24-25 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)
Statens skolinspektion diarienummer 44-2011:3546

Som det har varit vid tidigare direktiv, så skall alla kunskapsnivåer mätas och inte skapa  prövningar som endast berör en viss betygsnivå. Det andra intressanta i texten ovan, en elev får göra prövningen, typ, hur många gånger som helst. Knepigt, tillslut kommer läraren “bara” att godkänna eleven, det har vi sett förr.

Vidare kommer vi då till dilemmat, där de vill att vi skall ta till all tillgänglig information/kunskap från eleven. Där blir det en liten paradox om vi tittar på det i olika perspektiv. 1. Är kunskapen en färskvara? 2. Är det ok att eleven byter lärare vid själva prövningen? 3. Kan vi förvänta oss att en eleven kommer ihåg det den gjorde för ett år sedan? 4. Hur skall denna dokumentation gå till? 5. Finns det ett utgångsdatum innan eleven måste pröva hela kursen? 6. Vid byte av skola, kommer då eleven göra en prövning där utifrån dina anteckningar?

Några tankar att ta i beaktande, dock har det blivit lite tydligare, men ändå inte!

Lycka till!

Ni hittar det hos KGMAB

 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Prövning Idrott och hälsa. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam