Friluftsliv med en grässlätt&träd

Påtagligheten blir så uppenbar när det kommer till att bedriva friluftsliv i skolan. Vår utbildning som vi får, framförallt GIH, vilket var den skola jag gick på, så läggs det,  enorma resurser på att utbilda i det nämnda. Vidare så kan vi läsa om Eric Backmans forskning som säger, vi i skolan inte har friluftsliv i någon vidare utsträckning utifrån flera intervjuer som gjorts.  Att friluftsliv i skolan håller på att urholkas, min tolkning också.  Nedan kommer det några citat från en sammanställning av forskningsrapporten. Hela finns här

Risken är att om lärarutbildarnas mål enbart är att ”frälsa” studenterna blir undervisningen i friluftsliv allt för storslagen, vilket gör att studenterna får svårt att omsätta det de har lärt sig under utbildningen till den ofta enkla, tätortsnära och tidsbegränsade skolundervisningen. Att ändra inriktning på friluftslivsutbildningen är dock inte helt lätt då det har att göra med studenttillströmning till lärosätena och därmed deras resurser, påpekar Erik Backman.

– Studenterna tycker ju om den exklusiva friluftslivsutbildningen, till exempel i form av vinterutbildningsveckor i fjällen, vilket gör den svår att ifrågasätta.

Det första stycket är något jag ställer mig bakom. Men anser även att problemet i vår utbildning inte visar oss hur bedriver vi friluftsliv med en grässlätt och ett träd? Är det friluftsliv att gå hälsans stig? Visa säger ja, det är det, andra nej. Det är alltid roligt med det exklusiva, frågan jag ställer mig, är, vad kan vi ta med till vår vardagliga undervisning?

En bakomliggande orsak till att friluftsliv blir idrott utomhus på lektionerna i idrott och hälsa kan vara den gängse synen att eleverna bör utsättas för någon form av fysisk ansträngning och bli så svettiga att de behöver duscha och byta om efteråt.

– Det hör ihop med ämnets syn på hälsa som i princip går ut på att det är hälsosamt att träna. Men naturen kan ge intryck för kroppens sinnen som kan vara hälsosamma även utan att vara fysisk ansträngande, säger Erik Backman.

Personligen har jag själv haft Erik i friluftsliv på lärarhögskolan, (nu på GIH STHLM) givetvis har han utvecklas som lärare , forskare och pedagog sedan dess, men den friluftslivsinriktningen jag gick med honom var inte ämnad för att kunna bedriva någon vidare utvecklande friluftsliv för eleverna. Min åsikt är av, att det inte behöver vara vidare koplicerat att bedriva friluftsliv, MEN igen så har inte våra utbildningsinstutioner örat mot marken. De anpassar inte vår utbildning mot hur vårt samhälle ser ut. Vi har 60 min lektioner, vi har inte någon skog runt omkring oss, vi har en skolgård med två träd. (Likaså att vi inte har 68 basketbollar, men ett annat ämne)

För att friluftslivets uttryck i skolan bättre ska överensstämma med de värden som friluftsliv står för i en vidare bemärkelse krävs samarbete med andra ämneslärare, tror han. Att friluftsliv endast nämns i kursplanen för idrott och hälsa betyder inte att det inte förekommer i andra ämnen.

Här håller jag med Eric till många, många procent, det är ett bra sätt att frisätta tid samt hitta på bra ämnesövergripande projekt. Men håller inte med om att det skall vara NO, hem- och kunskapsundervisning, utan att alla ämnen såsom matematik, fysik kopplat till biomekanik, geografi etc. Vet att artikeln är om grundskolan

Mycket handlar, enligt honom, om att förändra hur lärarna tänker kring friluftsliv. Om till exempel orientering bara är att snabbast möjligt ta sig runt en bana med kontroller, då är det idrott utomhus man sysslar med och inte friluftsliv.

Du kan läsa mer om det sista stycket, som jag skrev i ett detta inlägg, Friluftsliv i skolan,

Hur skall vi då kunna höja nivån, min närmsta skog ligger 30 min promenad. Skall jag gå ner i vasaparken med två tusen ungdomar och fyra hundra bilar som åker runt omkring och koka soppa på stormkök? Ja, det är det jag får göra.

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Det dagliga arbetet, GY11. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam