Betygsstegen B och D – GY11

Skolverket har nu lagt upp en pdf på sin hemsida, den heter, Betygsskalan och betygsstegen B och D. Har läst igenom den och funderat lite kring vad som tas upp. Vill ni själva läsa den pdf fil, så kan ni ladda ner den Bedömningstöd. Skolverket är inte en dag för sen med att komma ut med dessa olika hjälp material som publiceras sakta med säkert. Det trista är, att det borde ha kommit i samklang med den nya reformen. Nu är min uppfattning att många lärare kör på i sin förståelse som den ser ut idag. Finns inte riktigt tid att sätta sig ner för att reflektera över hur betygsskalan skall tolkas, vi bör ha denna dialog och tankes utbytte under hela vår lärarkarriär. Men det sker inte riktigt!

Haft några diskussioner med kollegor om det som tas upp i denna pdf. Ett diskussions exempel var: en kollega ansåg att, om en elev uppnått A på alla kunskapsmätningar förutom på EN del, där uppnådde eleven E. Då skulle eleven ha ett E i slutbetyg. Vilket är helt uppåt väggarna i mitt sätt att tolka bedömningsstegen. Denna hjälp pdf´n är då bra att kunna luta sig emot. Andra saker som har diskuterats genom åren är att en del planerar sina kurser, sen så försöker kriterierna att passas in på den färdiga planeringen.

Både forskning och bestämmelserna kring bedömning och betygssättning talar om vikten av att eleverna förstår grunderna för bedömning och betygssättning.7 För att lyckas med detta behöver läraren konkretisera kunskapskraven.8 Hur man kan göra sådana konkretiseringar beskrivs i kommentarsmaterial, diskussionsunderlag och bedömningsstöd som finns på Skolverkets webbplats, www.skolverket.se. Kravet på allsidighet. Enligt läroplanerna ska lärarna allsidigt värdera elevernas kunskaper. Ofta kan eleven visa sina kunskaper på olika sätt. Bedömningstillfällen kan vara av olika slag, till exempel praktiska arbetssituationer, klassrumsdiskussioner, rollspel, laborationer och prov. Vid betygssättningen ska läraren utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper.sid 9

Vedertaget under de åren jag arbetat, glöms det lätt bort i samtalet med eleven, all tillgänglig information skall tillgodoses. Har själv, flera gånger glömt bort att dokumentera, det som händer i diskussioner på rasten, i klassrummet, det jag hör. Det är otroligt lätt att fokusera på det vi fört in i våra Exceldokument alternativt något skolforum. All tillgänglig information skall tillgodoses. Bra att ha i åtanke!

Bklar..C

Rekommendationen är att arbeta med kunskapskraven, centrala innehållen samt tillhörande mål kontinuerligt och progressivt är min tolkning. Har nämnt det vid tidigare inlägg, många av oss gör inte det. Första dagen så går vi igenom det, sen förväntar vi oss att eleverna skall ha koll när det 4mån alt 8mån senare skall veta när vilka kriterier mättes när. Det är lite höga krav att ställa.

När ett betyg ska sättas går läraren i detta exempel systematiskt igenom kunskapskraven del för del. Läraren har dokumenterat bedömningar från olika tillfällen och ska nu vid betygssättningstillfället avgöra vilken nivå elevens kunskaper motsvarar i kunskapskravens olika delar.12 Läraren har dokumenterat kunskapsresultaten utifrån de nationella kunskapskraven för A, C och E. Med stöd i det totala betygsunderlaget avgör läraren om elevens kunskaper i förhållande till respektive del av kunskapskraven motsvarar kravet för betygen A, C eller E.diagram

Här visar de på igenom underlagen i förhållande till den första delen av kunskapskraven. Du som pedagog finner då att elevens resultat pendlar från att motsvara E och C. Där finns det också en avvikelse mot kunskapskrav A medan ett inte bedömdes som godkänt.

Läraren gör en allsidig bedömning och värderar resultaten. I detta exempel konstaterar läraren att de starkt avvikande resultaten var underlag, som inte gav så mycket information och där läraren var osäker på bedömningens kvalitet. Det kan handla om att läraren tycker att uppgiften egentligen hade fel eller för litet omfång eller att utfallet var svårtolkat eller inte rimmar med övriga underlag i den här delen av kunskapskraven. Dessutom var det de tidigare bedömningarna som oftare svarade mot kravet för E, medan de senaste bedömningarna i huvudsak svarade mot kravet för C. En annan omständighet som hjälper läraren att fälla avgörandet var att de senare bedömningarna var mer omfattande i relation till det centrala innehållet. Det blir tydligt för läraren, efter värderingen av allt tillgängligt underlag, att elevens resultat motsvarar kunskapskravet för betyget C i denna del av kunskapskraven. Det är dessutom tydligt att eleven förbättrat sina resultat över tid. Genom en allsidig bedömning av det samlade underlaget finner läraren att eleven har kunskaper som i denna del motsvarar kunskapskravet för betyget C.

På denna sidan finns mycket från skolverket när det kommer till bedömning i video format. http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/filmer-om-bedomning-for-larande-och-likvardighet-1.142557

Skolverket har sedan ett bra tag sedan också lagt upp en video om bedömningstöd för idrott och hälsa. (för grundskolan). Men det kommer även i vår (2013) komma en bedömningsvideo för gymnasiet. Skall bli kul att se hur tankarna har gått där.

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Betyg och bedömning. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Betygsstegen B och D – GY11

 1. Kristin skriver:

  Jag tackar för detta kommentarmaterial som ger en bättre bild av hur det tänkt tycker jag. Många elever är sönderstressade pga det nya systemet. Jag tycker det nya materialet ger en mänskligare tolkning. Jag ser också fram emot gymnasiestödet, jag har svårt med vissa tolkningar och finner flera kunskapskriterier som glider in i varandra samt gör ämnet onödigt teoretiskt.

 2. Lasse skriver:

  Din kollega som tolkat att alla kunskapskrav A-uppfyllda utom ett (som är E) ger betyget E finner jag som en riktig tolkning (förutsatt att läraren haft relevanta uppgifter och examinationer och att eleven de facto inte uppnått mer en E på ett av kriterierna). Har du hittat något i skolverkets instruktioner som säger någonting annat?

 3. Lasse skriver:

  Jag tänker fel, du har helt rätt.

  För att få C i slutbetyg krävs att ALLA kunskapskrav för betyget C är uppfyllda i aktuell kurs.
  Har man en majoritet A uppfyllda så har man ju även C-kraven för aktuella moment uppfyllda. Har man således i en kurs “till större delen (dvs en majoritet av kunskapskraven) A” samt ett E så blir betyget D (det kan ju inte bli C eftersom C endast ges om ALLA C-kriterier uppnåtts).

  Rättssäkerheten i systemet kommer att vara beroende av dels i vilken mån lärare tar till sig resonemanget ovan (kanske anser en “snäll” lärare att ETT enstaka E bland kanske tio kunskapskrav inte ska spela så så stor roll och ger C istället för D), men också av hur man tolkar kunskapskraven och hur man väljer att läsa dem; på någon skola kanske man i en kurs klumpar ihop tre kunskapskrav till ett och därmed gör det svårare att nå ett högt betyg (man ska ju enligt regelboken vid betygssättning gå igenom kunskapskraven “ett och ett” dvs, som jag tolkar det, mening för mening).

  Vid osäkerhet i bedömningen ska man (tror jag att jag läst) titta på kursens centrala innehåll och “syften” (9 punkter vilka väger olika tungt i olika kurser) och för en stund glömma kunskapskraven och ställa sig frågan “på vilken kunskapsnivå utifrån centralt innehåll och ämnets syften befinner sig eleven?” Snabbt hamnar man då tillbaka i kunskapskravens skrivningar för att hitta nivån… A eller C? Eller E?

  Skolverket borde projektanställa en armada av lärare som får i uppgift att utveckla och exemplifiera tolkningar av kunskapskrav i samtliga kurser samt sprida kunskap om bedömning till lärare och elever – om alla elever (och lärare) ska ha samma chans. Ser framför mig väldigt olika sätt att bedöma elever i olika kurser, på olika skolor, i olika delar av landet.

  • Micke skriver:

   Hej Lasse!
   Tack för att du läser och tyckte jag tolkat det “rätt”. 🙂
   Du kommer med bra insikter i din kommentar, det skulle behövas en armada av lärare som skulle behöva ta fram bedömningsmaterial. Sen har det väl alltid varit ett problem med sambedömning!? Det finns alltid några som är “snällare” än andra. Vissa “tappar/glömmer” bort att ta med vissa delar under kursen. Vidare kring ditt inlägg vad avser

   Rättssäkerheten i systemet kommer att vara beroende av dels i vilken mån lärare tar till sig resonemanget ovan (kanske anser en ”snäll” lärare att ETT enstaka E bland kanske tio kunskapskrav inte ska spela så så stor roll och ger C istället för D), men också av hur man tolkar kunskapskraven och hur man väljer att läsa dem; på någon skola kanske man i en kurs klumpar ihop tre kunskapskrav till ett och därmed gör det svårare att nå ett högt betyg (man ska ju enligt regelboken vid betygssättning gå igenom kunskapskraven ”ett och ett” dvs, som jag tolkar det, mening för mening).

   så sker det dessvärre redan, hör ibland elever när de pratar om vissa lärare. Så vi är redan där, men frågan vi kan ställa oss, har vi i lärarkåren inte alltid varit där?
   Trevlig vecka.

 4. Pingback: GY11 – Betygstegen | Idrottslärare.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam